Petra
Petra Opvoeding 6 Apr 2019

Orthopedagoog [ondersteuning voor jou en je kind]

Lijkt je kind zich langzamer dan gemiddeld te ontwikkelen? Zijn er problemen bij het leren, of struikelblokken in de opvoeding? Een orthopedagoog kan in veel van deze gevallen een helpende hand bieden.

Waarom hulp vragen?

Als ouder kan het lastig zijn om hulp te vragen bij de opvoeding of ondersteuning van je kind. Maar geen enkele ouder zal durven ontkennen dat opvoeden soms best lastig is. Wat doe je als je kindje zo druk is, dat het op school geen seconde stil kan zitten? Als het om het minste of geringste uitbarst in woede? Of wanneer je het idee hebt dat je geen echt contact krijgt met je kind? De drempel om hulp te vragen kan hoog zijn, maar zowel jij als je kind zullen er baat bij hebben.

Behandeling bij orthopedagoog

Een orthopedagoog is eigenlijk een soort psycholoog, specifiek gericht op kinderen. Deze behandelaar heeft als achtergrond (meestal) een universitaire opleiding pedagogiek, met een aanvullende opleiding orthopedagogiek. Bij grote of kleine struikelblokken in opvoeding of ontwikkeling van je kind kun je bij deze persoon terecht. Om een aantal voorbeelden te noemen:

Vermoed je dat je kind een stoornis heeft zoals ADHD of autisme? De orthopedagoog kan onderzoek doen of dit daadwerkelijk het geval is;

  • Je kind zit niet lekker in z’n vel en wil niet meer naar school. De orthopedagoog kan ondersteunen in het vinden van de oorzaak. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je kind hoogbegaafd is. Dit kan vastgesteld worden door middel van een IQ-test, die de orthopedagoog kan uitvoeren. Daarna kan hij of zij ondersteunen in het zoeken naar extra uitdagingen voor je kind;
  • Je kindje lijkt niet goed mee te kunnen komen in de klas. De orthopedagoog kan ondersteunen in het vinden van de oorzaak hiervoor. Het doen van een IQ-test kan bijvoorbeeld duidelijk maken of er ontwikkelingsproblemen zijn. Maar misschien is je kind eigenlijk dyslectisch, waardoor het lezen simpelweg een probleem is. Ook hierop kan de pedagoog testen;
  • Een echtscheiding of het overlijden van een naast familielid kan een enorme impact hebben op een kind. Professionele ondersteuning in de verwerking van het verdriet kan in zo’n periode erg prettig zijn, vooral wanneer je als ouder zelf ook midden in een rouwproces zit;
  • Ook bij praktische opvoedproblemen kan deze specialist ondersteuning bieden. Luistert je kind niet, of heeft het bijvoorbeeld last van extreme woedeaanvallen? De orthopedagoog kan meekijken om oorzaken en oplossingen hiervoor te vinden.

Hoe kom je bij de orthopedagoog?

In de eerste jaren na de geboorte van je kind, kom je regelmatig bij het consultatiebureau. Het is daarom vaak het makkelijkste om daar je vragen neer te leggen. De jeugdarts kan je wanneer dat gewenst lijkt een doorverwijzing voor de orthopedagoog geven. Je kunt je zorgen ook uiten bij de huisarts. Soms komen er signalen van de kinderopvang of van school dat er sprake is van problemen. Misschien is je kind zo druk in de klas, dat de juf ADHD vermoedt. De docent verwijst dan vaak door naar de huisarts of naar een deskundige van de gemeente. Daar kan vervolgens een doorverwijzing richting orthopedagoog geregeld worden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

kinderen leren samen

Dekking zorgverzekering

Let op: de kosten voor deze specialist worden alleen vergoed door de zorgverzekering wanneer er een doorverwijzing is van huisarts, jeugdarts, specialist of gemeentelijke deskundige. In sommige gevallen regelt de gemeente de vergoeding. Daarnaast kan het zijn dat jouw zorgverzekering contracten heeft afgesloten met specifieke orthopedagogen. Wanneer je dan naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, kan het zijn dat er toch kosten voor eigen rekening komen. Een ander punt om op te letten is dat losse tests (denk aan een IQ-test) zonder verdere vervolgafspraken vaak niet vergoed worden. En ten slotte is het goed om er op te letten dat je te maken kan krijgen met kosten door het eigen risico. Dit geldt alleen voor volwassenen, niet voor kinderen. Informeer bij twijfel over een van bovenstaande voorwaarden bij je zorgverzekeraar. Overigens is dekking door de zorgverzekering voor de orthopedagoog geen voorwaarde. In principe kun je dus ook zonder doorverwijzing terecht. Houd er dan wel rekening mee dat alle kosten voor je eigen rekening komen.

Verloop behandeltraject

Iedere hulpvraag is natuurlijk anders, maar in grote lijnen is ieder behandeltraject hetzelfde. Er zijn daarin een aantal vaste stappen te benoemen.

1. Verwijzing

Stap één in het behandeltraject is de doorverwijzing door een van de hierboven genoemde instanties. Heb je geen doorverwijzing? Dan kun je op eigen kosten een behandeling aanvragen.

2. Intake

Een eerste korte intake vindt vaak al plaats op het moment dat je je met de verwijsbrief meldt bij de orthopedagoog. Er wordt dan aan de hand van jouw hulpvraag direct ingeschat of je met die vraag op de juiste plek bent. Is dat het geval? Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In sommige gevallen zijn hiervoor meerdere gesprekken nodig, omdat er informatie opgevraagd moet worden bij meerdere betrokkenen. Zo kan de leerkracht van je kind uitgenodigd worden, of een vertrouwenspersoon die van jullie situatie op de hoogte is. Op deze manier krijgt de orthopedagoog een zo volledig mogelijk beeld. Het kan zijn dat je bij het intakegesprek gevraagd wordt om een vragenlijst in te vullen. Dit helpt de orthopedagoog bij de beeldvorming.

3. Onderzoek

De eerste gesprekken en ingevulde vragenlijsten geven niet altijd voldoende informatie over de problematiek. In deze fase wordt in dat geval aanvullend onderzoek verricht. Denk bijvoorbeeld aan het testen op ADHD, of aan het laten maken van een IQ-test.

4. Behandelplan

Zijn gesprekken en onderzoek afgerond? Dan kan de behandelaar een behandelplan op gaan stellen. Hierin wordt vastgelegd wat de diagnose is en wat er gedaan gaat worden om de problemen op te lossen. In de behandelfase vinden vaak nog een aantal gesprekken plaats, maar het kan ook voorkomen dat je kind (of jijzelf) huiswerkopdrachten mee krijgt. In sommige gevallen wordt er therapie aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan speltherapie bij rouwverwerking. Meestal blijven alle partijen met wie de intake is gedaan betrokken bij de uitvoering van het behandelplan.

5. Afronding

Er komt een moment dat de behandeling wordt afgerond. Hoe snel dit gebeurt hangt af van de zwaarte van de problematiek. Een gedragsstoornis zoals PDD NOS of ADHD is vaak blijvend van in grote invloed op je kind. In dergelijke gevallen kan begeleiding tijdens de hele schoolperiode soms goed zijn. In andere gevallen krijgen jij en je kind handvatten mee om de problemen wat te verlichten en kun je daarmee zelfstandig verder. Dan is het behandeltraject dus meestal een stuk korter.

Laatste reactie
0 reacties totaal
Nog geen reacties
Praat mee op het forum

Reageer op artikel:
Orthopedagoog [ondersteuning voor jou en je kind]
Sluiten