Privacybeleid

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je deze site bezoekt, inschrijft via de nieuwsbrief of wanneer je op een andere manier contact met ons hebt. 

1. Wie zijn wij?

Wij zijn ikenmama.nl, onderdeel van DB Online Marketing BV, een Nederlands bedrijf gericht op de exploitatie van websites en gevestigd op De Hoenderkampen 28 in Hellouw.

DB Online Marketing BV is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van je persoonsgegevens zoals nader beschreven in dit privacybeleid.

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van je gegevens kun je contact opnemen met ons (via info [ a t ] ikenmama.nl).

2. De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken

2.1. Algemeen.
Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

a. Informatie over je identiteit
Wij registreren bijvoorbeeld indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief en wekelijkse updates, je emailadres en uitgerekende datum of geboortedatum van je baby. Dit wordt niet voor andere doeleinden dan de nieuwsbrief gebruikt. Cookies worden ingezet door advertentienetwerken waarmee we samenwerken, zodat de advertenties afgestemd kan worden op jouw profiel.

b. Je contactgegevens en persoonlijke accountinformatie of registratiegegevens
Tot die contactgegevens behoren o.a. je e-mailadres. Wanneer je een persoonlijk account aanmaakt, kunnen wij daarnaast je inloggegevens vastleggen evenals andere informatie die je op je persoonlijke account of op het registratieformulier invult.

c. Onze communicatie met jou
Wanneer je ons een e-mail stuurt of online of via social media met ons chat, dan registreren wij die communicatie.

d. Informatie die wij verzamelen wanneer je onze websites, nieuwsbrief en andere digitale media gebruikt
– Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij een anonieme versie van je IP-adres, browsertype, besturingssysteem, de website die je doorverwezen heeft en je browse-gedrag registreren.
– Wij kunnen inzien wanneer je een nieuwsbrief opent of op een link in zo’n nieuwsbrief aanklikt.

e. Informatie in verband met social media
Afhankelijk van de instellingen van je social media-netwerk (bijv. Facebook) kunnen wij informatie ontvangen van de provider van dat netwerk. Als je je bijvoorbeeld voor onze diensten registreert via een social media-account, kunnen wij nadat je akkoord geeft, je netwerkprofiel ontvangen, inclusief je contactgegevens, voorkeuren en contactpersonen. Voor meer informatie omtrent de persoonsgegevens die wij van je social media-provider ontvangen en over de manier waarop je instellingen kunt wijzigen, verwijzen wij naar de website en het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

f. Informatie die je met ons wilt delen
Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld door een bericht voor ons achter te laten op Facebook, of door mee te doen aan een wedstrijd of prijsvraag.

2.2. Cookies en soortgelijke technologieën. Wanneer je gebruik maakt van onze website, verzamelen wij informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie hierover kun je ons cookiebeleid op de website bekijken.

2.3. Specifieke diensten, apps of acties. Als er sprake is van specifieke diensten, apps of acties kunnen wij andere soorten gegevens verzamelen en kunnen wij die gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die in dit privacybeleid worden beschreven. Je wordt hiervan in dit geval altijd vantevoren op de hoogte gesteld wanneer je je voor een dienst of actie aanmeldt of wanneer je een app downloadt.

3. De wijze waarop wij gegevens verzamelen

ikenmama.nl kan je persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor een nieuwsbrief of wanneer je via social media met ons communiceert.

4. De doeleinden waarvoor wij je gegevens verzamelen

Dit zijn de belangrijkste doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken:

a. Om je online diensten te kunnen verlenen en apps ter beschikking te stellen
– Wij gebruiken je mailadres en uitgerekende datum of geboortedatum van je baby bijvoorbeeld wanneer je een nieuwsbrief ontvangt, en personaliseren de content.
– Om het gebruik van onze online diensten te vereenvoudigen en verbeteren, kunnen wij de geaggregeerde, anonieme gegevens analyseren die wij verzamelen wanneer je onze digitale media gebruikt en deze combineren met informatie die wij via cookies en soortgelijke technologieën verzamelen (zie hierboven). Dat doen wij bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het digitale kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiele telefoon) van je voorkeur, zodat wij onze communicatie met jou tot dat kanaal of apparaat kunnen beperken.

b. Om met je te communiceren
Wij gebruiken je contactgegevens om met je te communiceren, je vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen.

c. Voor statistisch onderzoek
– Algemeen. Wij gebruiken automatische tools om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends met betrekking tot het gebruik van onze diensten, websites, apps en social media en om inzicht te krijgen in het gedrag en de voorkeuren van onze gebruikers.
– Gegevens. Om ons onderzoek uit te voeren, kunnen wij de verschillende soorten gegevens zoals hierboven beschreven, samenvoegen en analyseren. Wij gebruiken uitsluitend samengestelde informatie en maken geen gebruik van namen, e-mailadressen of andere informatie die tot specifieke personen zijn te herleiden. Zonder je toestemming maken wij voor dat statistisch onderzoek geen gebruik van bijzondere gegevens.
– Voordelen. Dankzij dit statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten en aanbiedingen ontwikkelen, en het ontwerp en de content van onze websites verbeteren.

d. Voor direct marketing
– Algemeen. Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om je nieuwsbrieven, aanbiedingen of ander marketingmateriaal te sturen.
– Gegevenscategorieën. Om inzicht te krijgen in wat je relevant vindt, kunnen wij geautomatiseerde tools gebruiken om je persoonsgegevens te analyseren. Daartoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en samenvoegen. Wij kunnen dergelijke samengestelde gegevens ook combineren met informatie die wij van openbare bronnen (zoals het CBS) ontvangen. Zonder je toestemming maken wij voor dat statistisch onderzoek geen gebruik van bijzondere gegevens.
– Voordelen. Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingcommunicatie af te stemmen op je specifieke interesses en voorkeuren. Indien uit onze analyse bijvoorbeeld blijkt dat je belangstelling uitgaat naar een bepaald soort content, kunnen wij onze nieuwsbrief en website voorzien van aanbiedingen en content waarvan wij denken dat die voor jou relevant zijn.
– Kanalen. Wij kunnen verschillende kanalen voor onze marketingcommunicatie gebruiken, zoals e-mail, apps, social media en je persoonlijke online account.
– Specifieke doelgroepen. Wij kunnen gebruik maken van het Custom Audience-programma van Facebook om je persoonsgerichte advertenties te laten zien wanneer je Facebook bezoekt. Wij kunnen je e-mail adres of andere identifier aan Facebook verstrekken om Facebook in staat te stellen te controleren of je over een Facebook-account beschikt. Wij kunnen ook soortgelijke programma’s van andere social media gebruiken. Je kunt je deelname aan het Custom Audience-programma van Facebook (of soortgelijke programma’s) beëindigen door vanaf het e-mailadres waarvoor de beëindiging in moet gaan, een e-mail te sturen naar info [ a t ] ikenmama.nl. Voor meer informatie over Custom Audiences-programma’s kun je de website bezoeken van van je social media-provide, bv Facebook.
– Bezwaar maken of intrekken. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van marketingcommunicatie of je toestemming hiervoor intrekken door contact met ons op te nemen via info [ a t ] ikenmama.nl.

5. Uitwisselen van gegevens met derden

5.1. Algemeen. Wij verkopen je gegevens zoals emailadres en uitgerekende datum niet aan derde partijen. Wij kunnen wel voor de volgende doeleinden je persoonsgegevens met derden uitwisselen:

a. Voor de ondersteunende diensten die wij inschakelen
Wij maken gebruik van derden om onze diensten te verlenen, zoals IT-leveranciers, social media-providers en marketingbureaus. Dergelijke bedrijven dienen te allen tijde op adequate wijze de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen en zij mogen die gegevens uitsluitend conform onze instructies verwerken.

b. Voor statistisch onderzoek en direct marketing
ikenmama.nl maakt deel uit van DB Online Marketing BV (zie ook hierboven onder ‘Wie zijn wij?’). Binnen deze groep van bedrijven kunnen wij informatie uitwisselen met het oog op statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

5.2. Websites van derden. Onze websites en mobiele apps bevatten links naar websites van derden. Als je op een dergelijke link klikt, verlaat je onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Ikenmama.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van je persoonsgegevens door externe partijen. Het gebruik van hun websites is volledig voor eigen risico. Voor meer informatie over de manier waarop die derden met je persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het betreffende privacybeleid (indien beschikbaar).

6. Beveiliging en bewaartermijn

6.1. Ikenmama.nl heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens.

6.2. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de doelstellingen te realiseren zoals die in dit privacybeleid zijn beschreven of zolang dat noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen of eventuele geschillen te beslechten. In het cookiebeleid vind je de bewaartermijnen voor de verschillende soorten gegevens.

Op ieder moment kun je je uitschrijven via de afmeldoptie in onze nieuwsbrief, of door een mail te sturen naar info [ a t ] ikenmama.nl.

7. Je rechten

7.1 Inzage in persoonsgegevens en/of bezwaar

Je kunt ikenmama.nl vragen om inzage in de gegevens die ikenmama.nl over je verwerkt en om deze gegevens te actualiseren en/of te wijzigen. Daarnaast kun je alle andere rechten uitoefenen op grond van de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, inclusief bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daartoe hoef je alleen een reactie per email vergezeld van een kopie van een legitimatiebewijs te sturen naar:

ikenmama.nl / DB Online Marketing BV
De Hoenderkampen 28
4174 HE HEllouw
of naar info [ a t ] ikenmama.nl
KVK 76737187

ikenmama.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. ikenmama.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van marketinginformatie dan wel je eerder gegeven toestemming weer intrekken door de instructies in de betreffende marketingcommunicatie te volgen of een e-mail te sturen naar info [ a t ] ikenmama.nl (zie ook hierboven onder ‘Direct marketing’). Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met dit privacybeleid, kun je ook contact met ons opnemen via info [ a t ] ikenmama.nl.

9. Hoe we dit beleid actueel houden

Dit privacybeleid is per 25 mei 2018 van kracht en vervangt alle eerdere versies van ons privacybeleid. Wij zullen dit privacybeleid blijven evalueren en zullen je over alle wijzigingen informeren door het herziene beleid op ikenmama.nl te plaatsen. De nieuwe versie wordt van kracht zodra deze op de website is geplaatst.