Kindgebonden budget [over hoogte, berekening en uitbetaling]

Kinderen kosten geld. Veel geld. Gelukkig biedt de overheid een steuntje in de rug: het kindgebonden budget. Of je recht hebt op dit budget hangt echter af van onder meer jouw inkomsten en situatie.

Aanvulling op kinderbijslag

Het kindgebonden budget is een aanvulling op de kinderbijslag. De kinderbijslag is niet inkomensgebonden, maar het kindgebonden budget wel. Het kan dus voorkomen dat je wel kinderbijslag ontvangt, maar toch geen recht hebt op kindgebonden budget. Dit budget wordt maandelijks uitbetaald, rond de 20e. De voorwaarden voor dit budget zijn als volgt:

  • Je hebt 1 of meer kinderen, jonger dan 18 jaar;
  • Je krijgt kinderbijslag;
  • Jullie (gezamenlijk) inkomen mag niet te hoog zijn;
  • Je bent Nederlands of hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • Het gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

Kindgebonden budget aanvragen

In principe hoef je het kindgebonden budget niet aan te vragen. Wanneer je recht hebt op kinderbijslag slag de Belastingdienst automatisch checken of er ook recht is op kindgebonden budget. Dat lukt echter niet altijd, bijvoorbeeld wanneer niet al je inkomensgegevens bekend zijn bij de belasting. In dat geval is het mogelijk om via toeslagen.nl een proefberekening te maken en een aanvraag te doen. Aan de hand daarvan zal de Belastingdienst bekijken of je er inderdaad recht op hebt. Het is de moeite waard om dit zelf goed in de gaten te houden. Zo zijn er de afgelopen jaren problemen geweest met de uitbetaling van het budget. Er waren ouders die er in een bepaald jaar geen recht op hadden, waarop de Belastingdienst de betaling stopte. Wanneer de ouders echter weer onder de inkomensgrens vielen, zorgde de Belastingdienst er niet voor dat het budget weer uitbetaald werd. Het is natuurlijk jammer wanneer je geld blijkt mis te lopen. Af en toe checken kan dus geen kwaad.

Proefberekening maken

Wil je weten of je recht hebt op kindgebonden budget? Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken. Hiervoor heb je informatie over je inkomen nodig. Het makkelijkste is het om hiervoor je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting te gebruiken. Heb je deze niet? Dan volstaat een jaaropgave of loonstrook ook om de berekening te kunnen maken. In de proefberekening kun je ook andere toeslagen berekenen. Als je dit gelijktijdig wilt doen heb je naast inkomstengegevens ook de huurbedragen van je woning nodig, als het gaat om huurtoeslag. Voor kinderopvangtoeslag heb je een rekening of offerte nodig van de kinderopvang.

Proefberekening invullen

Heb je alle gegevens bij de hand? Dan kun je de proefberekening starten. Vul vervolgens in voor welk jaar je de berekening wilt maken en om welke toeslagen het gaat. Daarna wordt er gevraagd naar jouw geboortedatum en (verwachte) inkomen voor het betreffende jaar. Heb je een toeslagpartner? Geef dit dan aan en vul van hem/haar ook geboortedatum en (verwachte) inkomen in. Daarna wordt gevraagd om de geboortedatum(s) van je kind(eren) in te vullen. Ten slotte wordt er gevraagd naar jullie gezamenlijke vermogen. Boven een bepaald spaarbedrag heb je namelijk geen recht meer op kindgebonden budget. Alle gegevens ingevuld? Klik dan op ‘bereken’.

Invloed leeftijd kind

Als je kind 12 of 16 wordt, krijg je automatisch meer kindgebonden budget. Dit wordt betaald als tegemoetkoming in de schoolkosten. Het verhoogde bedrag gaat in de maand na de maand waarin je kind 12 of 16 jaar is geworden. Wordt je kind bijvoorbeeld 12 op 14 mei? Dan gaat de verhoging in per juni. Ook in deze gevallen geldt dat de verhoging afhankelijk is van de hoogte van je verzamelinkomen. Ontvang je geen kindgebonden budget als je kind 11 jaar is? Dan kan het toch zo zijn dat je wel recht heb op budget wanneer hij of zij 12 jaar is. Dit berekent de Belastingdienst automatisch. Voor kinderen van 16 en 17 jaar vervalt het recht op kinderbijslag, maar er kan wel recht op kindgebonden budget blijven bestaan. Voorwaarde hierbij is wel dat je dit kind nog (bijna) volledig onderhoud. Woont je kind elders, zelfstandig? Dan vervalt het recht op kindgebonden budget. Ook wanneer je kind nog geen 18 is, maar wel recht heeft op studiefinanciering, vervalt dit recht op kindgebonden budget.

Kindgebonden budget alleenstaande ouders

Heb je geen toeslagpartner? Als alleenstaande ouder heb je recht op een hoger kindgebonden budget. Het extra bedrag is een tegemoetkoming in de kosten voor het levensonderhoud. Per jaar kan dit enkele duizenden euro’s schelen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

proefberekening kindgebonden budget

Bedragen kindgebonden budget 2019

De bedragen waarop het budget wordt gebaseerd, worden jaarlijks vastgesteld. In 2019 is het zo dat je recht hebt op het maximale bedrag wanneer het totale verzamelinkomen niet hoger is dan €20.941. Verdien je meer? Dan wordt het bedrag lager of vervalt het helemaal. Je kunt dit eventueel berekenen via de proefberekening.

Het maximale kindgebonden budget voor drie kinderen is €203,92 per maand. Voor elk kind extra komt er €24,33 per maand bij.

Voor 2019 is het maximale extra bedrag voor alleenstaande ouders €3.139. Het maakt daarbij niet uit hoeveel kinderen je hebt.

Wil je weten hoeveel kindgebonden budget je in 2020 of 2021 zal ontvangen? Pas eind 2019 zullen de bedragen voor 2020 bekend worden. Vanaf dat moment kun je een proefberekening maken voor het nieuwe jaar. Voor een berekening voor 2021 zal je moeten afwachten tot het eind 2020 is. Overigens krijg je aan het eind van het jaar altijd een brief van de Belastingdienst met de berekende toeslagbedragen voor het volgende jaar.

Wijziging in inkomsten

Ga je opeens veel meer of juist veel minder verdienen? Dan is het belangrijk om dit aan de Belastingdienst door te geven. Als er op je voorlopige aanslag een veel lager bedrag staat dan wat je uiteindelijk verwacht te verdienen, loop je kans toeslagen terug te moeten betalen. Dan is het dus slimmer om op tijd te melden dat er een wijziging in inkomsten is. Ook wanneer je onverwacht veel minder verdient is het nuttig om dit vast door te geven. Het kan namelijk zijn dat je direct recht hebt op hogere toeslagbedragen, die het leven net wat makkelijker kunnen maken.

Laatste reactie
0 reacties totaal
Nog geen reacties
Praat mee op het forum

Reageer op artikel:
Kindgebonden budget [over hoogte, berekening en uitbetaling]
Sluiten