Petra
Petra Zwangerschap 15 May 2016

Zwangerschapsverlof berekenen & rechten

In Nederland hebben vrouwen met een betaalde baan recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Voor mannen geldt vaderschaps- en/of ouderschapsverlof.

Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duurt in totaal tenminste 16 weken en wordt door het UWV betaald. Het zwangerschapsverlof duurt 6 weken en het bevallingsverlof minstens 10 weken. Uiterlijk 4 weken voordat je uitgerekend zwangerschapsverlofbent ga je met zwangerschapsverlof. Je mag er ook voor kiezen om 5 of 6 weken voor de uitgerekende datum met verlof te gaan, dan mag je respectievelijk 1 week of 2 weken bij je bevallingsverlof optellen. Ben je ziek in de weken daarvoor, dan start je zwangerschapsverlof automatisch bij 6 weken voor de uitgerekende datum. Je bevallingsverlof gaat in op de dag van de bevalling en duurt altijd minstens 10 weken. Als je baby eerder geboren wordt, dan tel je de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde, op bij je bevallingsverlof. Als je bijvoorbeeld 6 weken voor de uitgerekende datum stopt met werken, en je baby wordt 1 week voor die datum geboren, dan heb je 5 weken zwangerschapsverlof en krijg je 11 weken bevallingsverlof. Het kan natuurlijk ook zijn dat je baby later geboren wordt, ook dan hou je altijd recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Je totale verlof duurt dan dus wat langer dan 16 weken. In totaal heb je, ook wanneer je baby eerder geboren wordt dan de uitgerekende datum, toch altijd recht op 16 weken verlof.

Bevallingsverlof in delen opnemen

Sinds 1 januari 2015 mag je de laatste periode van je bevallingsverlof in delen opnemen. De eerste 6 weken na je bevalling ben je (verplicht) thuis. De verlofweken die daarna overblijven, mag je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. De totale duur verandert niet, ook de uwv-uitkering blijft hetzelfde. Wanneer je het laatste deel van je verlof in delen wilt opnemen, dan moet je dit uiterlijk 3 weken na het begin van je bevallingsverlof aanvragen bij je werkgever. Het mag alleen geweigerd worden als er ernstig organisatorisch bezwaar is. Op deze manier kun je eerder starten mocht je dit willen en je verlof over een langere periode uitsmeren. Je begint dan wel eerder met werken, maar maakt kortere werkweken.

Verlof na ziekenhuisopname van je baby

Wanneer je kindje langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je recht hebben op langer bevallingsverlof. Je krijgt geen extra verlof over de eerste week, maar als je baby bijvoorbeeld 2 weken in het ziekenhuis moest blijven, geldt dat je een week langer verlof krijgt. Afhankelijk van de situatie kan het langere verlof maximaal 10 weken extra duren.

Verlof wanneer je een uitkering hebt

Wanneer je geen werkgever hebt maar een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV ontvangt en je bent zwanger, dan gaat je zwangerschapsverlof ook tussen de 6 en 4 weken voor je uitgerekende datum in. Je mag zelf bepalen op welke dag je het verlof in laat gaan.

Langer zwangerschapsverlof bij tweeling

Wanneer je zwanger bent van een tweeling heb je vanaf 1 april 2016 recht op 4 weken meer zwangerschapsverlof. Wel zo fijn, iets langer de tijd om te wennen aan ineens twee baby’s om voor te zorgen!

Verlofperiode in het onderwijs

Als je in het onderwijs werkt, kan je verlofperiode samenvallen met de zomervakantie. Deze staan in het onderwijs vast en zijn in het onderwijs niet te plannen. In dit geval behoudt je je rechten op het vakantieverlof. Je moet dan aparte afspraken maken met je werkgever over de opname van deze verlofdagen.

Mannen en verlof rond geboorte

Hoewel voor een man de geboorte van een baby net als voor de vrouw ook een ingrijpende gebeurtenis is, krijgt een man geen zwangerschapsverlof. Wel heeft hij na de bevalling als hij werkt recht op 2 dagen betaald kraamverlof, het zogenaamde vaderschapsverlof. Ook heeft hij recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Deze 3 dagen zijn onbetaald. Als de bevalling zich aankondigt op een dag dat je man aan het werk is, mag hij deze dag onder calamiteitenverlof laten scharen, dit is een volledig doorbetaald verlof. Uiteraard mogen vaders ook ouderschapsverlof aanvragen, zodat ze gedurende een periode wat vaker voor hun kindje kunnen zorgen en jullie op die manier de zorg meer kunnen verdelen.

Berekenen van je zwangerschapsverlof

Als je wat hulp wilt bij het berekenen van je zwangerschapsverlof, zijn er diverse rekenprogramma’s op internet te vinden. Het UWV heeft bijvoorbeeld een rekenmodule, waar je de uitgerekende datum moet invullen en de gewenste eerste dag van je verlof. Wanneer je bevallen bent vul je hier je bevaldatum in en het programma berekent dan tot wanneer je zwangerschapsverlof duurt. Op deze manier kun je heel eenvoudig zelf je zwangerschapsverlof uitrekenen. Je kunt dan in vroeg stadium al nadenken over het moment waarop je met verlof wilt gaan en wat dit dan betekent voor de datum dat je jouw werk weer gaat hervatten.

Wanneer je in België zwanger bent, werkt het zwangerschapsverlof iets anders. Het moederschapsverlof duurt daar in principe 15 weken. Je mag als vrouw maximaal 6 weken voorafgaande aan de uitgerekende datum met verlof gaan, dit mag je zelf bepalen. Vanaf de 7e dag voor de bevallingsdatum moet je thuis blijven. Je kunt dus doorwerken tot 39 weken zwangerschap! Na je bevalling heb je minimaal 9 weken recht op verlof. De dagen die je niet hebt opgenomen vóór je bevalling, kun je overdragen tot na de bevalling.

Lactatieverlof, waar heb je recht op?

Wanneer je weer begonnen bent met werken heb je ook nog tot 9 maanden lactatieverlof. Dit betekent dat je je werkdag mag onderbreken voor het geven van borstvoeding of om te kolven. Deze tijd, maximaal 25% van je werkdag, is doorbetaald en een wettelijk recht. vakantie zwangerschap

Ouderschapsverlof berekenen en informatie

Na je bevallingsverlof heb je recht op ouderschapsverlof. Je hebt recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Het ouderschapsverlof is bedoeld om tijdelijk minder uren te kunnen werken, om zo meer tijd aan je kind te kunnen besteden. Je mag ouderschapsverlof opnemen tot je kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. In principe is het ouderschapsverlof onbetaald, toch zijn er ook werkgevers die het loon (gedeeltelijk) doorbetalen. Met je werkgever kun je afspraken maken over hoe je het ouderschapsverlof wilt verdelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om volledig thuis te blijven gedurende 26 weken, maar je kunt er in overleg ook voor kiezen om elke week 8 uur op te nemen en zo het ouderschapsverlof over een langere periode opnemen. Het ouderschapsverlof is een wettelijk recht in Nederland, dit betekent dat een werkgever het in principe altijd moet toekennen, tenzij het organisatorisch zouderschapsverlofwaarwegende problemen oplevert. Natuurlijk kan je werkgever wel met je in gesprek over de verdeling van de op te nemen ouderschapsverlofuren. Denk er ook over na dat je met je werkgever de inhoud van je werk bespreekt gedurende het ouderschapsverlof. Je hebt immers minder uren om je werk te kunnen doen. Veel informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Reageer op artikel:
Zwangerschapsverlof berekenen & rechten
Sluiten