Adverteren op Ikenmama.nl

Voor adverteerders biedt ikenmama.nl uitgebreide mogelijkheden.

De doelgroep bestaat voor ca. 93% uit vrouw, jonge (aanstaande) moeders, 78% is ca. 25-34 jaar en hoger opgeleid (HBO+).

Via de website, email en social media is zowel een zeer gericht als groot publiek van jonge moeders of aanstaande moeders te bereiken. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden voor o.a. maatwerk campgnes, mail & winacties en advertorials.

Meer weten?
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn, of heb je zelf leuke ideeën om de doelgroep te bereiken? Neem dan contact met ons op.

Contact
Neem contact met ons op via info [ a t ] ikenmama.nl.