Petra
Petra Gezondheid baby 7 Oct 2017

Bezoek aan het consultatiebureau

Als je kind geboren is en er is aangifte van geboorte gedaan bij de gemeente, dan krijg je automatisch contact met het consultatiebureau. Het eerste contact zal bestaan uit een huisbezoek van de wijkverpleegkundige. Zij zal in de eerste week langskomen voor een hielprikje.

Het hielprikje

Met het bloed dat uit het hieltje wordt gehaald, wordt er een screening gedaan voor drie ernstige aandoeningen:

  • Phenylketonurie. Dit is een stofwisselingsziekte. Als deze aandoening niet behandeld wordt, leidt dit tot zwakzinnigheid. De aandoening kan behandeld worden door een levenslang phenylalaninebeperkt dieet;
  • Congenitale hypothyreoïdie. Dit betekent dat er sprake is van een aangeboren te lage schildklierfunctie. Als dit niet behandeld zou worden, zou dit leiden tot een gestoorde groei en ontwikkeling en een achterblijvende mentale ontwikkeling. De behandeling bestaat uit het toedienen van een schildklierhormoon;
  • Adrenognitaal syndroom. Deze aandoening kan in de tweede en derde week leiden tot hersenbeschadiging en levensbedreigende situaties door zouttekort. De aandoening is goed te behandelen.

Als je geen bericht krijgt van de uitslag van de hielprik, betekent dit dat alles in orde is.

Verder contact consultatiebureau

In sommige regio’s wordt ook in de eerste week (al dan niet tegelijk met het hielprikje) een neonatale gehoorscreening afgenomen. Met een apparaatje wordt dan het ‘gehoor’ gemeten. Als de uitslag negatief is, wordt de screening herhaald.

Na de hielprik en de eventuele gehoorscreening komt de wijkverpleegkundige nog een keer uitvoeriger kennismaken. Zij geeft dan veel informatie over verzorging, voeding, wiegendood, etc. Meestal overhandigt zij dan gelijk het groeiboekje. Dit is een boekje, waarmee je de groei en ontwikkeling van je in de eerste vier jaar op de voet kunt volgen. Het is de bedoeling dat je bij elk bezoek aan het consultatiebureau dit boekje meeneemt.

Eerste bezoek consultatiebureau

Het eerste officiële bezoek aan het consultatiebureau is als je kind vier weken is. Je krijgt dan een gesprek met de consultatiebureau-arts. Bij de meeste consultatiebureaus is het zo dat je dan het volgende bezoek een gesprek krijgt met de wijkverpleegkundige en daarna weer met de arts.

Tijdens het bezoek wordt de lengte en het gewicht gemeten en genoteerd in het groeiboekje. Verder kan de consultatiebureau-arts en/of verpleegkundige opmerkingen in het boekje noteren over voeding, slapen etc.

Verder hebben alle consultatiebureaus inloopspreekuren voor korte vragen en de mogelijkheid om je baby te wegen. Telefonisch contact is ook mogelijk. Je kunt daar bijvoorbeeld gebruik van maken als je baby veel huilt, of als je problemen hebt met borstvoeding.

Tekst gaat verder onder de afbeelding. 

baby op weegschaal

Wat doet de consultatiebureau-arts?

De consultatiebureau-arts kijkt naar de groei en ontwikkeling van je baby. Er wordt onder andere gekeken naar de grove en fijne motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling. Verder doet de arts een algeheel lichamelijk onderzoek. Er wordt onderzocht of er sprake is van afwijkingen in de heupen, ogen, het hart. De groei en ontwikkeling wordt over langere tijd in de gaten gehouden. Verder vraagt de arts je toestemming om je kind te vaccineren.

Het algehele doel is om eventuele aandoeningen, afwijkingen en achterstanden vroegtijdig te kunnen opsporen om zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Dit kan verdere schade helpen voorkomen.

Wat doet de wijkverpleegkundige?

De wijkverpleegkundige behandelt aspecten wat betreft voeding, verzorging, zindelijkheid, opvoeding en groei. Je kunt altijd alles vragen over je kind, ook specifieke medische vragen. Je hoeft niet te wachten tot je weer bij de arts bent, want indien nodig hebben zij onderling overleg.

Wat neem ik mee bij een bezoek aan het consultatiebureau?

Als je op bezoek gaat bij het consultatiebureau neem je het volgende mee:

–       Groeiboekje

–       Vaccinatiepapieren

–       Als je een jongetje hebt: het ballenkaartje (over het indalen van de balletjes)

–       Bij het eerste bezoek: gegevens over de zwangerschap en de bevalling

–       Voor je kind: een omslagdoek of hydrofiel luier, verschoning en voeding (het kan altijd uitlopen)

Wat kan ik verder nog verwachten tijdens de bezoeken?

Met acht weken krijgt je baby zijn eerste vaccinatie. Voor een overzicht kijk je bij vaccinaties. Je hebt in de eerste acht weken een setje met vaccinatiekaarten opgestuurd gekregen. Deze moet je goed bewaren en altijd meenemen naar het consultatiebureau.

Met negen maanden (als je kind geen neonatale gehoorscreening heeft gehad) krijgt je kind een gehoortest. Maak je geen zorgen als de uitslag onvoldoende is. Dit komt vaak voor als je kind net verkouden is (geweest). De test wordt dan na een tijdje herhaald.

Vanaf drie jaar krijgt je kind een ogentest met behulp van een plaatjeskaart. Je kind krijgt dan een bril op met één oog afgeplakt. Van vijf of drie meter afstand moet je kind de plaatjes kunnen zien met beide ogen. De plaatjes staan in het groeiboekje van het consultatiebureau. Het is handig om van tevoren met je kind te oefenen.

Tips:

  • Heb je meerdere kinderen en wil je voor één kind rustig de tijd nemen om de volledige aandacht te kunnen geven op het consultatiebureau? Regel dan een oppas. Dat kan veel stress schelen!
  • Je kunt allerlei vragen stellen tijdens het bezoek. Kijk eerst eens op de website bij de betreffende onderwerpen waar je je vraag over wilt stellen. Wordt je vraag op de site niet beantwoord, dan kun je de vraag noteren in het groeiboekje, zodat je het niet vergeet.
  • Veel gegevens en afspraken worden tegenwoordig vastgelegd in het online kinddossier. Dit dossier kun je zelf ook inzien. Je kunt er eventueel zelfs een dagboekje over je kind in bijhouden.

Reageer op artikel:
Bezoek aan het consultatiebureau
Sluiten