Petra
Petra Gezondheid baby 13 Oct 2011

Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie, die door hoesten wordt overgebracht, door de lucht via vochtdruppeltjes uit de neus en mond van iemand met kinkhoest. Kinkhoest is zeer besmettelijk. Het veroorzaakt gedurende weken tot maanden enorme hoestbuien die voor kinderen zeer uitputtend kunnen zijn. Bovendien kunnen de longen door langdurig en geforceerd hoesten blijvende schade oplopen. Kinkhoest gaat vaak gepaard met middenoorontstekingen. De ziekte kan dodelijk zijn, vooral voor zuigelingen.

Wat zijn de symptomen van kinkhoest?
De incubatietijd bedraagt meestal zeven dagen. De bacteriën dringen door in de neus, keel, luchtpijp en de bronchiën in de longen. Aan kinkhoest gaan zo’n twee weken van ‘gewone’ verkoudheid vooraf. In deze fase is het dus heel moeilijk vast te stellen of je kind kinkhoest heeft. Mocht je na deze twee weken de volgende symptomen bij hem herkennen, dan kan het zijn dat hij kinkhoest heeft:

 • loopneus
 • zware hoest, soms droog, soms met dik slijm
 • lichte koorts (maximaal 39º Celsius)
 • plotseling opkomende hoestbuien gekenmerkt door een gierend geluid bij het inademen of met een hoge uithaal aan het eind
 • nachtelijke hoestbuien, die nog erger zijn dan overdag
 • na een hoestbui kan je kindje in een kortdurende shock raken
 • benauwdheid bij het hoesten
 • braken tijdens een zware hoestaanval
 • diarree

Bij zuigelingen stokt de ademhaling soms. In dit stadium geeft je kindje veel slijm op en kan de hoestbui leiden tot braken. Ongeveer vier weken na het begin van de eerste symptomen treedt het herstel in, dat enkele weken kan duren. In de maanden daarna kunnen de hoestbuien terugkomen. De oorzaak is meestal een infectie van de bovenste luchtwegen, die daardoor geprikkeld raken.

Kinkhoest kan ernstige complicaties hebben en zelfs dodelijk zijn. Of je kindje er blijvende gevolgen aan overhoudt, is afhankelijk van de complicaties, die soms van neurologische aard zijn:

 • vertraging of onderbreking van de ademhaling
 • longontsteking
 • stuipen als gevolg van zuurstoftekort kan tot blijvende hersenbeschadiging leiden
 • hersenbloeding
 • stuipen (convulsies)

Blijvende achterstand in de ontwikkeling
Hoe onderzoekt men en stelt men de diagnose of mijn kindje lijdt aan kinkhoest?
De diagnose kinkhoest wordt allereerst gesteld aan de hand van het ziektebeeld. Daarna worden de antistoffen in het bloed onderzocht. Als de gebruikelijke symptomen ontbreken, is kinkhoest moeilijk vast te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de ziekte vaak niet onderkend wordt. Wanneer een volwassene een acute aandoening aan de luchtwegen heeft en al meer dan twee weken hoest, moet altijd rekening worden gehouden met kinkhoest.

Hoe wordt kinkhoest behandelt?
Vaak wordt in het begin het antibioticum erytromycine voorgeschreven om de duur van de aandoening enigszins te bekorten. Zuigelingen onder de achttien maanden moeten voortdurend in de gaten worden gehouden, omdat ze tijdens een hoestbui soms een tijdelijke ademstilstand (apneu) kunnen hebben. Zuigelingen die ernstig ziek zijn, moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar worden ze in een zuurstoftent gelegd met een hoge vochtigheidsgraad.
Indien je kindje zulke zware hoestbuien heeft dat hij niet goed kan drinken en daardoor niet genoeg vocht binnenkrijgt, krijgt hij soms een infuus met vocht. Jonge kinderen wordt ook wel kalmerende middelen voorgeschreven. Gebruik geen hoestdranken, slijmoplossende en hoestonderdrukkende middelen, want dat heeft in de regel weinig zin.

Voorzorgsmaatregelen
Het DKTP-vaccin (tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio) of alleen een losse inenting tegen kinkhoest biedt bescherming tegen deze ziekte. Zuigelingen krijgen hun eerste inenting als ze twee maanden oud zijn. Op het consultatiebureau kunt je alle informatie krijgen over welke inentingen kinderen moeten hebben, wanneer baby’s hun eerste prikje krijgen en wanneer ze terug moeten komen voor een herhalingsprik.

Mensen die ooit ingeënt zijn tegen kinkhoest, kunnen de ziekte toch krijgen, maar dan in een andere of heel lichte vorm. Indien je met jonge kinderen op vakantie gaat naar een land waar kinkhoest veel voorkomt, zorg dan dat ze alle DKTP-inentingen hebben gehad.

Reageer op artikel:
Kinkhoest
Sluiten