Wat is IVM?

Eén van de onderzoeken betreft het kweken van -in een ongestimuleerde cyclus verkregen- eicellen buiten het lichaam van de vrouw. Dit wordt In Vitro Maturatie (IVM) genoemd. Het voordeel hiervan is dat hormoonstimulatie niet nodig is. Bij deze methode worden onrijpe eicellen uit de eierstokken gehaald middels een punctie. Deze eicellen worden in ongeveer 30 uur in het laboratorium tot rijping gebracht voordat zij worden bevrucht door middel van IVF of ICSI.

Het voordeel van deze techniek is dat de vrouw hierbij geen hormonale stimulatie van de eierstokken hoeft te ondergaan. Hierdoor is de behandeling voor de vrouw minder belastend en het risico van ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS, algemeen bekend als “overstimulatie”) is afwezig.
IVM is daarmee met name geschikt voor patiënten die een verhoogd risico op OHSS hebben, zoals patiënten met het polycysteus ovarium syndroom (PCOS).
In Nederland wordt IVM op dit moment nog nauwelijks toegepast. Wereldwijd zijn er naar schatting 1100 kinderen geboren na deze techniek. De eerste IVM-zwangerschap werd in 1991 gerapporteerd. De laatste jaren is de efficiëntie van IVM toegenomen. In centra met ervaren behandelaars is het percentage levendgeborenen per cyclus bijna 15%.

Eicelrijping
Bij IVM past men echter geen hormoonstimulatie toe en oogst men de eicellen vroeg in de cyclus uit antrale follikels voordat verschrompeling optreedt. Deze eicellen hebben reeds hun uiteindelijke grootte bereikt en zijn in staat tot rijping en kunnen bevrucht worden. Door hormoonstimulatie met FSH bij IVF voorkomt men de verschrompeling van de antrale follikels, waardoor meerdere follikels kunnen worden gepuncteerd. Aan het begin van elke menstruatiecyclus ligt in de eierstokken een aantal antrale follikels (eiblaasjes waarin de eicel zich bevindt) klaar, die onder invloed van FSH (follikel stimulerend hormoon) groeien en rijpen. Slechts één dominante follikel rijpt volledig en zal springen, waarna de eicel vrijkomt. De rest van de antrale follikels verschrompelt nadat de FSH-waarde daalt. Onder invloed van LH (luteïniserend hormoon) vindt de finale rijping plaats en hierna volgt de ovulatie.

Bron: www.freya.nl

Reageer op artikel:
Wat is IVM?
Sluiten