Donor

Donatie door een bekende donor
De meeste stellen die in Nederland eiceldonatie ondergaan zoeken zelf een donor. Dit kan bijvoorbeeld een zus, nichtje of vriendin zijn. Soms is er geen familielid of bekende die wil of kan donoren. Of de wensouders vinden het prettiger om wat meer afstand te hebben tot de donor. Deze wensouders zoeken bijvoorbeeld een donor via een oproep in een tijdschrift of via allerlei sites op internet (bijv. www.freya.nl, maar ook andere sites waarop veel vrouwen met kinderen komen).

Ruildonatie
Bij de zogenaamde ‘ruildonatie’ breng je zelf een donor mee. De eicellen van jouw donor worden verwisseld met die van een donor van een ander paar. Deze manier van doneren vindt plaats als de wensouders wel een bekende donor hebben, maar graag een anonieme of semi-anonieme donor willen. De wensouders en/of de donor (familielid/bekende) willen misschien liever voorkomen dat de donor het kind zal zien als ‘haar’ kind. Een moeilijkheid is dat dit nogal wat organisatie van het ziekenhuis vergt. In Nederland wordt deze vorm van donatie voorzover bekend niet toegepast, maar als dit wel zou gebeuren zal de donerende vrouw moeten instemmen met een mogelijke bekendmaking van haar gegevens aan het kind (zie onder Anonieme donatie). In België past men deze wijze van (anoniem) doneren echter veel toe.

Donatie door stellen die zelf ivf ondergaan
Zeer sporadisch worden eicellen gedoneerd door vrouwen die zelf IVF ondergaan en een deel van hun eicellen willen afstaan. Dit is alleen mogelijk als een vrouw veel eicellen produceert en als bij eerdere pogingen is gebleken dat de kans op bevruchting goed is, zodat haar eigen kansen door de donatie nauwelijks verminderen. Maar het is om vele redenen moeilijk tot donatie over te gaan.Bovendien kiezen de meeste stellen er voor om hun embryo’s te laten invriezen, zodat hun eigen kans op een zwangerschap toeneemt. Indien dergelijke donatie in Nederland plaatsvindt zal de donerende vrouw moeten instemmen met een mogelijke bekendmaking van haar gegevens aan het kind.

Anonieme donatie
Anonieme donatie is in Nederland niet meer toegestaan sinds de ‘Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting’ van kracht is geworden (2004). Deze wet gaat ervan uit dat kinderen in beginsel recht hebben om te achterhalen van wie zij afstammen. Dat betekent dat de anonimiteit van eicel- en zaaddonoren ondergeschikt wordt aan het belang van het kind om te weten van wie het biologisch afstamt. De ‘Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting’ registreert de donorgegevens die de behandelende kliniek aan hen moet doorgeven. Een kind van 12 jaar of ouder kan zelf gegevens opvragen bij de Stichting. De Stichting verstrekt aan kinderen van 12 tot en met 15 jaar alleen fysieke en sociale donorgegevens (zoals kleur haar, ogen, opleiding, leefsituatie).Vanaf 16 jaar kan het kind de Stichting verzoeken om verstrekking van persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, woonplaats). Vóór het verstrekken wordt de donor om toestemming gevraagd. Indien de donor bezwaar maakt, moet zij haar belang tegen openheid aantonen.

Bron: www.freya.nl

 

Reageer op artikel:
Donor
Sluiten