Petra
Petra Blog 20 Dec 2011

Geef registratienummer op tijd door!

De Belastingdienst/Toeslagen roept aanvragers van kinderopvangtoeslag op om voor 28 januari het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang (LRK) door te geven. Alleen aanvragers die hierover een brief hebben ontvangen hoeven dit nummer aan de dienst door te geven. De afgelopen dagen heeft 35% van deze groep aan de oproep gehoor gegeven.

Aanvragers van de kinderopvangtoeslag krijgen al snel honderden tot enkele duizenden euro’s per maand van de overheid, daarom is het belangrijk dat alle informatie klopt en tijdig wordt aangeleverd. Het Landelijk Register wordt sinds kort gebruikt. Alleen kinderopvangorganisaties die aan de kwaliteitseisen voldoen komen in het register. Het Landelijk Register is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de kinderopvang in de gaten te houden en fraude met kinderopvangtoeslag te bestrijden.

Per 1 januari 2011 hebben aanvragers van kinderopvangtoeslag alleen recht op deze toeslag als de kinderopvangorganisatie geregistreerd staat in het register. Ouders moeten het registratienummer, de adresgegevens en het soort opvang doorgeven zodat de Belastingdienst kan controleren of er sprake is van geregistreerde opvang. In meer dan 350.000 gevallen klopten de aangeleverde gegevens met het LRK. In 114.000 gevallen was er vooralsnog geen match met het register mogelijk. Een van de oorzaken is bijvoorbeeld dat oude adresgegevens bekend zijn. Deze mensen moeten opnieuw hun gegevens doorgeven. Alleen toeslagaanvragers kennen de juiste opvanglocatie van hun kinderen. Daarom kan het doorgeven van het registratienummer alleen door de toeslagaanvrager zelf plaatsvinden.

De 114.000 aanvragers hebben op 13 januari 2011 een brief ontvangen met het verzoek het registratienummer door te geven. Veel aanvragers uit deze groep zijn al eerder geïnformeerd over het feit dat de Belastingdienst niet over de juiste gegevens van de opvanglocatie van hun kind beschikt. De Belastingdienst is medio vorig jaar begonnen met opschonen en uitvragen van adresgegevens van de opvanglocatie.

Reageer op artikel:
Geef registratienummer op tijd door!
Sluiten