Petra
Petra Blog 21 Dec 2011

Controle kinderopvang wordt strenger

De controle op kinderopvang wordt vanaf 2012 strenger. Daarover heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overeenstemming met het kabinet bereikt. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus worden elk jaar gecontroleerd en er wordt meer gewerkt met risicoprofielen.

Gastouders worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Er komt een expertisecentrum voor kinderopvang. De controles moeten minder bureaucratisch worden, doordat prioriteiten worden gesteld. ”Er zijn punten die belangrijker zijn dan andere, zoals bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent het Gedrag en de veiligheid op kinderdagverblijven”, aldus een woordvoerster van de VNG dinsdag.

De controles vinden op locatie plaats en elke organisatie krijgt een risicoprofiel. Hoe streng een controle is, hangt af van het risico op tekortkomingen.
Het kabinet liet in juli weten 24,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving. Daardoor hebben gemeenten daarvoor jaarlijks 13 miljoen euro extra, aldus de VNG. 

Reageer op artikel:
Controle kinderopvang wordt strenger
Sluiten