Petra
Petra Gezondheid baby 28 Dec 2011

Brandveiligheid

Altijd gezellig deze tijd rond Kerstmis. Veel kaarsjes aan, een mooi versierde kerstboom en wellicht nog andere versieringen in en rondom het huis. Wees wel alert want het kan mis gaan. Hier een aantal tips op een rij voor een brandveilige Kerst.

Kerstboom

 • Zet je boom niet in een vluchtroute, je voorkomt hierdoor dat je ingesloten raakt.
 • Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat en plaats hem zo, dat hij niet omver gelopen kan worden.
 • Een boom in een met water gevulde speciale standaard of in een emmer met nat zand is veel veiliger dan een boom die niet bevochtigd wordt. Hierdoor zal de boom minder snel uitdrogen en uitvallen, waardoor het brandgevaar minder wordt. Je moet dan wel regelmatig bijvullen.
 • Het beste is een moeilijk brandbare (kunststof) boom kopen.
 • Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakkelijk brandbare materialen.
 • Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom. Een moment van onoplettendheid kan de boom in een fakkel doen veranderen.
 • Gebruik alleen elektrische kaarsjes met een KEMA-keur, controleer voor gebruik of de bedrading niet is beschadigd.
 • Gebruik een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen.
 • Doe de verlichting uit als je weggaat of gaat slapen. Uitdoen is niet het lampje losdraaien maar de stekker uit het stopcontact halen.

Kaarsen

 • Zet kaarsen in een stevige houder op een vlakke ondergrond.
 • Gebruik geen houders met brandbaar materiaal zoals plastic, hout, kerstbakjes e.d.
 • Zet kaarsen en kerststukjes op plaatsen waar je ze altijd kunt zien en niet te dicht bij andere brandbare materialen zoals de gordijnen e.d.
 • Zet kaarsen en kerststukjes niet te dicht bij een warmtebron zoals de radiator van de centrale verwarming of bijvoorbeeld in de vensterbank. De kaarsen kunnen dan week worden en ombuigen.
 • Zorg dat de kaarsen buiten bereik van kinderen en huisdieren blijven.
 • Laat kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen, ook niet voor een paar minuten.
 • Laat kaarsen in kerststukjes niet te ver opbranden en plaats de kerststukjes zo dat je ze kunt zien.

Versiering ophangen

 • Gebruik geen dennengroen of doe dit slechts in beperkte mate. Dit materiaal is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is.
 • Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt het risico op brand. Dergelijk versieringsmateriaal is verkrijgbaar bij de reguliere handel. Vraag hier dus expliciet om.
 • Versieringsmateriaal langs en aan de plafonds dient met de onderzijde zo te hangen dat niemand hier tegenaan kan lopen.
 • Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en andere warm wordende apparaten.
 • Hang de versiering op met behulp van ijzerdraad.

Fonduen en gourmetten?

 • Gebruik je spiritus? Vul dan nooit de brander in de nabijheid van vuur. Vul de brander pas als deze helemaal is afgekoeld, en doe dit niet op de tafel.
 • Zorg dat het fonduestel tijdens gebruik op een niet brandbaar onderblad staat. Hierdoor voorkom je dat de tafel te heet wordt en bovendien wordt de gemorste olie opgevangen.
 • Realiseer je dat een spiritusvlam nagenoeg onzichtbaar is; deze kan nog volop branden terwijl je denkt dat de vlam uit is.
 • Ook bij fonduen kan de vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend deksel op tafel om snel te kunnen reageren.
 • Zet een elektrisch fonduestel zo dicht mogelijk bij het stopcontact. Dan kan niemand over het snoer struikelen en het fonduestel meesleuren.
 • Gebruik geen aardewerk pannen voor vleesfondue. Deze zijn niet bestand tegen de hoge temperatuur die daarvoor nodig is.
 • Laat (kleine) kinderen nooit alleen fonduen.
 • Reik nooit over de fonduepan heen om iets te pakken.

Openhaard

 • Een regelmatige veegbeurt van de schoorsteen verkleint de kans op een schoorsteenbrand sterk.
 • Brand geen (geverfd) afvalhout in de openhaard.
 • Gebruik een vonkenscherm.
 • Laat de openhaard nooit onbeheerd achter als deze brand.
 • Maak de openhaard goed uit voordat je naar bed gaat of het huis verlaat.
 • Zorg voor voldoende ventilatie in je woning en trek in de schoorsteen. Anders kan de hoeveelheid koolmonoxide in huis ongemerkt tot een gevaarlijk niveau oplopen.

Reageer op artikel:
Brandveiligheid
Sluiten