Petra
Petra Blog 28 Dec 2011

Stichting Baby Hope

De stichting Baby Hope is medio 2003 opgericht door Esther Leeuw (34). Zelf recent moeder geworden van een zoon viel het haar op dat grote delen van een kraampakket niet worden gebruikt. Tijdens haar vele reizen maakte zij kennis met het werk van diverse hulporganisaties en zag hoe beperkt de middelen op het gebied van kraamzorg in veel ontwikkelingslanden zijn. Eenmaal terug in Nederland resulteerde dit in de oprichting van de stichting.

Het beleid van de stichting is er in de eerste instantie op gericht, waar mogelijk, aan te sluiten bij projecten van onafhankelijke organisaties zoals Mensen in Nood en Dokters van de Wereld. Deze organisaties zetten eigen mensen in bij projecten, waardoor we weten dat de materialen op de juiste plaatsvan bestemming komen en dat er voorlichting over het gebruik plaatsvindt. Deze criteria zijn voor ons heel belangrijk. Wij werken niet samen met organisaties die niet aan deze criteria voldoen. Uiteindelijk streven we er naar om de projecten waaraan wij materialen verstrekken ook financieel te ondersteunen teneinde de kraamzorg naar een hoger niveau te tillen.

Inmiddels heeft de stichting al 18 inzamelingspunten verspreid over heel Nederland die worden bemand door enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn de ogen en oren van de stichting in het land en zijn vaak ook contactpersoon waarbij u terecht kunt met eventuele vragen.

Heeft u materialen uit uw kraampakket over en wilt u een goed doel steunen?
Kijk op onze website: www.stichtingbabyhope.org voor inzamelingspunten c.q. contactpersonen bij u in de buurt.

Zou u het leuk vinden om u als vrijwilliger in te zetten voor de stichting? Neem dan contact met ons op via e-mail of via telefoonnummer: 0172 – 57 2907

Bij voorbaat dank voor uw donatie!

Reageer op artikel:
Stichting Baby Hope
Sluiten