Hoe schadelijk is de tablet voor je kind?

De afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over de schadelijkheid van het gebruik van smartphones en tablets door kinderen. Ook het overmatige smartphone-gebruik van ouders in de buurt van hun kinderen is al als schadelijk aangemerkt. Er komt nu echter ook een tegengeluid op gang. Opvallende uitspraken komen van de voormalige baas van de Britse inlichtingendienst GCHQ.

Technische kennis nodig voor de veiligheid

Deze voormalige baas vindt het geen probleem wanneer kinderen de hele dag op de tablet spelen. Integendeel: hij juicht het zelfs toe. Voor hem staat namelijk buiten kijf dat het nodig is dat kinderen opgroeien met deze apparatuur en er vertrouwd mee raken. Volgens hem ontbreekt het veel mensen aan inzicht op het gebied van it en techniek, terwijl we in deze moderne tijden met (cyber)criminaliteit deze kennis juist nodig hebben. Hij is er dan ook voor dat ouders alle richtlijnen op het gebied van smartphone– en tabletgebruik loslaten. Wanneer jouw kind de hele dag op de tablet zit, is dit dus helemaal geen probleem, maar juist ontzettend goed voor zijn toekomst! Als je deze belangrijke man uit Groot-Brittannië moet geloven…

kinderen gevaar schade tablet

Lichamelijke klachten door tablet

Veel artsen en wetenschappers zijn het echter niet eens met deze uitspraken. De meesten zien wel het nut van tabletgebruik. Door spelletjes zoals Minecraft leren kinderen vaardigheden, zoals samenwerken en ruimtelijk inzicht. Toch blijven zij over het algemeen van oordeel dat het goed is om maar een beperkte tijd te spelen. De negatieve invloed op het lichaam is namelijk te groot om te negeren. Zo kan het lang focussen op het beeldscherm zorgen voor verslechtering van de ogen, met bijziendheid als gevolg. Daarnaast wordt er tijdens het gebruik van zo’n beeldscherm vaak te weinig gewisseld in lichaamshouding. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals rugklachten, een hernia of zelfs een bochel. Het lastige van dergelijke gevolgen is dat ze zich vaak pas na verloop van tijd openbaren. Hoewel het nu dus kan lijken alsof er geen problemen zijn, kan er nu al van alles mis gaan in het lichaam. En wanneer de klachten zich uiteindelijk openbaren, is het vaak te laat om er echt wat aan te kunnen doen. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Wat is gezond tabletgebruik?

Grote vraag is natuurlijk hoe je het tablet- en smartphonegebruik van je kind (én van jezelf!) gezond houdt. De deskundigen zijn het over het algemeen eens over een aantal punten:
• Wissel regelmatig van houding. Zittend zit je al snel te lang voorovergebogen. Probeer eens je tablet te bedienen terwijl je op je rug ligt. De tablet houdt je dan boven je hoofd. Dit zal op een gegeven moment natuurlijk wel weer spierpijn in de armen opleveren. Dan is het weer tijd voor een andere houding;
• Zorg voor veel daglicht. Laat je kind minimaal 2 uur per dag buiten (in het daglicht) spelen of sporten. Het licht vermindert de schadelijke gevolgen van het tabletgebruik;
• Het blauwe licht van de smartphone en tablet is een belangrijke oorzaak van slapeloosheid. Door het licht maakt je lichaam minder melatonine (‘slaaphormoon’) aan. Langdurige slapeloosheid kan ernstige gevolgen hebben. Zorg er daarom voor dat je minimaal 1 uur voor het slapengaan alle schermen uitzet, zodat je lichaam in alle rust in ‘slaapstand’ kan komen;
• Weet waar je kind mee bezig is. Als je kind buiten speelt, wil je toch ook het liefst weten waar het uithangt? Dan is het niet meer dan logisch dat je ook weet waar je kind online mee bezig is. Kijk af en toe mee en praat met je kind over de gemakken én de gevaren van het internet.

Reageer op artikel:
Hoe schadelijk is de tablet voor je kind?
Sluiten