Petra
Petra Bevalling 20 Sep 2011

Zwangerschapsverlof

Wanneer je werkt en zwanger bent, krijg je te maken met een aantal zaken. Je moet beslissen wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan en of je bijvoorbeeld ouderschapsverlof gaat opnemen. Daarnaast moet je nadenken over hoe je omgaat met de arbeidsomstandigheden op je werk: is het werken veilig en gezond voor jou en jouw (ongeboren) kind?

Je hebt recht op minstens zestien weken uitkering in verband met de bevalling. De uitkering in verband met de bevalling is net zo hoog als je Ziektewetdagloon, oftewel honderd procent. Ontvangt je werkgever de uitkering, dan kan hij tijdens het verlof jouw salaris doorbetalen. Krijg je de uitkering zelf, dan mag je werkgever die op je salaris in mindering brengen.

Wanneer met verlof?
Wanneer je zwangerschapsverlof precies ingaat, kun je in overleg met jouw werkgever bepalen. Je kunt tussen de vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Je mag in ieder geval niet werken vanaf vier weken voor die datum en tot zes weken na de bevalling.

Verlof na de bevalling
Je hebt altijd recht op minstens tien weken verlof na de bevalling. Ben je bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, dan worden er twee weken opgeteld bij de acht verlofweken die je nog over hebt.

Nog niet aan ‘t werk?
Is je verlof afgelopen maar lukt het niet om te werken? Als je niet kunt werken als gevolg van de bevalling of zwangerschap, dan heb je maximaal 52 weken aaneengesloten recht op een Ziektewetuitkering. De uitkering is net zo hoog als je Ziektewetdagloon.

Verlof als zelfstandige
Als je verzekerd bent voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) heb je recht op minimaal 16 weken uitkering in verband met de bevalling. Als je hier gebruik van wilt maken, moet je je uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum melden bij de uitvoeringsinstelling. Twee weken voor de bevallingsdatum dient de uitkering te worden aangevraagd. Je kunt tussen de vier en zes weken voor de uitgerekende datum het verlof laten ingaan.

Ziekte
Ben je voorafgaand aan je bevallingsverlof ziek vanwege je zwangerschap? Dan heb je recht op een Ziektewetuitkering. De hoogte daarvan is gelijk aan je Ziektewetdagloon. Jouw werkgever heeft in dit geval geen eigen risico. Alleen als de ziekte niets met de zwangerschap te maken heeft, ontvang je ziekengeld volgens dezelfde regels als voordat je zwanger was.

Vrijwillige ziektewetverzekering
Wil je langer dan zestien weken verlof rondom de bevalling? Je kunt een vrijwillige Ziektewetverzekering afsluiten. Regel dit binnen vier weken nadat je gestopt bent met werken.

Ontslag
Je mag niet worden ontslagen als je zwanger bent en ook niet tijdens de eerste twaalf weken na de bevalling. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk.

Dit is het geval bij bijvoorbeeld ontslag:

  • op staande voet
  • om dringende redenen
  • bij faillissement
  • als je zelf ontslag neemt.

Verder geldt:

Je mag nooit ontslagen worden omdat je zwanger bent.
Als je solliciteert, mag je niet afgewezen worden vanwege je zwangerschap.
In een sollicitatiegesprek hoef je daarom niet te melden dat je zwanger bent.

WW-uitkering
Loopt je contract af tijdens de zwangerschap, dan kun je een WW-uitkering aanvragen. Je hebt in dat geval recht op ziekengeld in verband met de bevalling. Geef de zwangerschapsverklaring hiervoor zelf af bij de uitvoeringsinstelling.

Zelf ontslag nemen
Neem je zelf ontslag tijdens je zwangerschap? Je hebt alleen recht op ziekengeld in verband met de bevalling indien je binnen tien weken gaat bevallen.

Kinderbijslag
Je ontvangt kinderbijslag voor ieder kind waar je voor zorgt. Wanneer je de geboorte van het eerste kind aangeeft bij de gemeente, krijg je een aanvraagformulier om dit te regelen. Bij een volgend kind is het voldoende om een wijzigingsformulier in te vullen.

Ouderschapsverlof
Wil je na de bevalling tijdelijk minder werken? Maak gebruik van jouw recht op ouderschapsverlof. Dit is een tijdelijke, onbetaalde vorm van verlof, bestemd voor de opvoeding en verzorging van je kind. De bestaande arbeidsovereenkomst blijft tijdens het ouderschapsverlof van kracht.

 

Reageer op artikel:
Zwangerschapsverlof
Sluiten