Petra
Petra Blog 21 Dec 2011

Zwangerschapsverlof verlengd

Het zwangerschapsverlof in Nederland, nu zestien weken, moet met vier weken worden verlengd. Daarvoor pleit het Europees Parlement woensdag in Straatsburg. Het parlement besloot het minimumverlof voor werkende vrouwen in de Europese Unie uit te breiden van veertien naar twintig weken, zo bleek na een stemming. Het parlement wil bovendien dat vaders recht moeten krijgen op twee weken verlof.

Met de bijna vijf maanden moederschapsverlof gaat het parlement verder dan de Europese Commissie, die achttien weken voldoende vindt.

Compromis
Het parlement moet nu met de lidstaten onderhandelen over een compromis. Volgens verschillende europarlementariërs zullen vrouwen door de maatregel meer kinderen willen krijgen. Ook zou het vrouwen stimuleren te blijven werken. Beide maatregelen zijn nodig in een tijd van een verouderde populatie, aldus de parlementsleden.

Verdeeld
De twee Nederlandse partijen in de liberale fractie van het Europees Parlement, D66 en VVD, zijn uiterst verdeeld over de verlenging van het zwangerschapsverlof naar twintig weken. Europarlementariër Sophie in ‘t Veld (D66) spreekt over een goede bijdrage om meer mensen aan het werk te krijgen. Ze is ook blij met de twee weken betaald vaderschapsverlof. ”Het is een krachtig signaal dat de combinatie werk-gezin moet worden verlicht voor jonge ouders.”

Kosten
Volgens VVD-delegatieleider Hans van Baalen gaat de huidige EU-minimumregeling van veertien weken ver genoeg: ”Het voorstel van twintig weken kan Nederland 200 miljoen euro op jaarbasis kosten”, aldus de europarlementariër. Van Baalen wil dat het voor Nederland niets extra gaat kosten.

Werkgevers
Verlenging van het zwangerschapsverlof komt voor werkgevers bijzonder ongelegen. ”In deze economische tijden hebben ondernemers het al lastig”, zei een woordvoerster namens VNO-NCW en MKB-Nederland. ”Zeker doordat er geen noodzaak is het verlof te verlengen, kun je je afvragen of het geld niet beter besteed kan worden.” De extra weken komen voor rekening komen van de werkgevers. Verlenging van het zwangerschapsverlof kost hun 280 miljoen euro. Aan het verplichte vaderschapsverlof zouden zij 235 miljoen euro kwijt zijn, blijkt uit een berekening van het vorige kabinet.

Noodzaak
Werkgevers vinden de verlenging extra wrang, omdat de noodzaak van het langere verlof helemaal niet is aangetoond. De werkgeversorganisaties verwijzen naar een onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken eerder dit jaar liet uitvoeren. Daaruit blijkt dat langer zwangerschapsverlof nauwelijks invloed heeft op de gezondheid van het kind. Ook op de arbeidsparticipatie van vrouwen heeft uitbreiding van verlofdagen geen effect.

Bron: NU.nl / ANP

Reageer op artikel:
Zwangerschapsverlof verlengd
Sluiten