Zwangerschap afbreken – hoe werkt abortus?

In Nederland worden per jaar ongeveer 29.000 zwangerschappen afgebroken door middel van abortus. De keuze om abortus te plegen kan ontstaan omdat je wellicht niet aan het moederschap toe bent of omdat er een levensbedreigende afwijking bij je kindje is geconstateerd. De behandeling kan naar wens plaatsvinden in een ziekenhuis of in een abortuskliniek. De meeste behandelingen vinden plaats in een abortuskliniek.

Abortus tot welke datum

De vraag wordt vaak gesteld, tot wanneer abortus mogelijk is. Het merendeel van de vrouwen – zo’n 80 procent – is op het moment van de abortus minder dan acht weken zwanger. 17,5 procent is tussen de acht en dertien weken zwanger en 2,5 procent is meer dan 13 weken zwanger. Doorgaans wordt geen abortus uitgevoerd als men langer dan 22 weken zwanger is, maar officieel is 24 weken de grens.

Vergoeding abortus door zorgverzekering

Voor een abortus hoeft men niet te betalen. Abortus in het ziekenhuis wordt vergoed door het ziekenfonds of de particuliere ziektekostenverzekering. Abortus in een abortuskliniek wordt vergoed op basis van de AWBZ. Er wordt meestal wel om een verwijzing van een huisarts of medisch specialist gevraagd.

In principe wordt alleen de huisarts op de hoogte gebracht van het feit dat er een abortus is uitgevoerd, dit in verband met de nazorg. Indien de vrouw die de abortus ondergaat dit wenst wordt de huisarts niet ingelicht.

Als je onveilige sex hebt gehad in een vruchtbare periode, heb je ook de mogelijkheid om de morning after pil te nemen. Neem eens contact met je huisarts op om informatie te geven. Hoe sneller je erbij bent, hoe beter.

De behandeling van abortus

Op de dag van de abortusbehandeling verricht de arts allereerst een vooronderzoek. Hij onderzoekt je en stelt vast hoe lang je zwanger bent. Ook wordt naar de medische voorgeschiedenis gevraagd. Naar aanleiding hiervan gaat de arts na of er medische bezwaren kleven aan de (poliklinische) ingreep.
Bij een abortusingreep wordt de inhoud van de baarmoeder weggehaald. Een abortus wordt uitgevoerd door middel van zuigcurettage of vacuümaspiratie. Hierbij wordt via de vagina een dun buisje in de baarmoeder gebracht. Het gebied rond de baarmoedermond wordt verdoofd. De inhoud van de baarmoeder wordt vervolgens afgezogen – de zwangerschap is dan definitief afgebroken. De behandeling duurt enkele minuten.

Over het algemeen wordt een abortus niet als pijnlijk ervaren. De beleving ervan varieert van het hebben van geen pijn tot de pijn die vergelijkbaar is met een pijnlijke menstruatie.

Nacontrole na abortus

Na de behandeling krijgt je de gelegenheid om een half uur uit te rusten, daarna vindt een ontslaggesprek plaats. In dit gesprek krijg je advies over de leefwijze gedurende de eerstkomende tijd en informatie over de mogelijke verschijnselen na deze ingreep. Na twee of drie weken vindt een na-controle plaats in de kliniek, in het ziekenhuis of eventueel door de huisarts.

Een abortus heeft, mits goed uitgevoerd, geen invloed op de vruchtbaarheid.

Abortus procedure

Wanneer de zwangerschap verder gevorderd is dan 12 weken wordt de ingreep ingewikkelder. Wanneer je zwanger bent en de zwangerschap kunstmatig wilt afbreken, dan krijg je van de huisarts of een specialist een verwijzing naar een ziekenhuis of abortuskliniek.
Bij het maken van een afspraak met een abortuskliniek of een ziekenhuis wordt rekening gehouden met de wettelijk verplichte wachttijd van vijf dagen tussen het eerste contact met de arts en de daadwerkelijke afbreking van de zwangerschap. Doel van deze wachttijd is om je (en eventueel je partner) de tijd te geven de beslissing om de zwangerschap te beëindigen nogmaals te overwegen.

Alternatieven abortus

Sta je voor de keuze van abortus, overweeg dan ook eens de alternatieven zoals adoptie, waar je andere gezinnen zeer gelukkig mee maakt. Ook kun je het kindje laten plaatsen in een pleeggezin, hierbij behoudt de biologische moeder de ouderlijke macht en blijft er ook een band met je kindje.

Informatie over abortus

Er zijn verschillende instellingen waar je aanvullende informatie over abortus kunt krijgen, zoals:

  • de huisarts;
  • het algemeen maatschappelijk werk;
  • Stichting Ambulante Fiom;
  • Korrelatie;
  • Rutgers Stichting;
  • Nederlands Genootschap van Abortusartsen;
  • Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind.

 

Reageer op artikel:
Zwangerschap afbreken – hoe werkt abortus?
Sluiten