Werkende vaders

Het kabinetsbeleid is er op gericht zowel vrouwen als mannen in de gelegenheid te stellen betaald werk en de zorg voor gezin op een goede manier te combineren. In de nota Gezinsbeleid van het kabinet Balkenende wordt het belang van deze combinatie onderstreept. Het is goed voor kinderen als beide ouders werken en een rol spelen in hun opvoeding.

Juist in de zogeheten ‘spitsuurfase’ van het leven als jonge kinderen veel tijd en beschikbaarheid vragen, maar ook de carrière op de arbeidsmarkt veel aandacht en energie opeisen, zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang. Veel vrouwen gaan minder werken als zij kinderen krijgen, terwijl het merendeel van de mannen hetzelfde aantal uren blijft werken. Onderzoek laat zien dat dit niet overeenkomt met de voorkeuren van een groot aantal mannen. Zij geven wel degelijk aan minder uren te willen werken en meer tijd te willen investeren in de zorg voor gezin en opvoeding van kinderen.

Daarom heeft de Rijksoverheid een folder gemaakt voor werkende vaders. Hoe kun je je werk het beste combineren met kinderen?

Download hier de informatiefolder.

Reageer op artikel:
Werkende vaders
Sluiten