Welke basisschool?

Er zijn ouders die weinig aandacht besteden aan de schoolkeuze van hun kind. Ze kiezen zonder er bij na te denken een school die dicht bij huis staat of waar ze positieve verhalen over gehoord hebben. Hoewel de afstand een belangrijk criterium is, moet er ook op andere factoren worden gelet. Wat je vrienden een geschikte school vinden voor hun kind, hoeft niet de beste school voor jouw kind te zijn. In Nederland wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten basisscholen, namelijk de openbare school, het bijzonder onderwijs en het speciaal onderwijs.

Openbare school
Openbare scholen zijn door de rijksoverheid gesticht en werken niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs mag er op de openbare school niemand geweigerd worden. De school is dus voor elk kind toegankelijk, ongeacht welk levensovertuiging en godsdienst hij heeft. Ongeveer één derde van alle kinderen zitten op een openbare school.

Bijzonder onderwijs
Bijzondere scholen zijn op basis van een geloofsovertuiging, zoals het Christelijke-, Protestantse-, Katholieke-, Joodse-, Islamitische- en het Humanistische vormingsonderwijs. Deze scholen worden net als de openbare scholen door de overheid bestuurd. Op de bijzondere scholen worden de belangrijke feestdagen van het desbetreffende geloof gevierd en er worden ook godsdienstlessen gegeven. Naast onderwijs op basis van een geloofsovertuiging, bestaat er een neutraal (algemeen bijzonder) onderwijs. Dit is te vergelijken met het openbaar onderwijs, maar hebben bepaalde pedagogische(opvoedkundige) en didactische (onderwijskundige) uitgangspunten. De bijzondere scholen zijn Montessori-, Jenaplan- en Daltonscholen.

Speciaal onderwijs
Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die moeilijk kunnen leren, kinderen met gedragsproblemen en alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben. Bij het speciaal onderwijs krijgt je kind extra begeleiding. Speciaal onderwijs is ook bedoeld voor kinderen met een beperking, zoals voor dove of slechthorende kinderen, kinderen met psychische problemen of kinderen met een visuele beperking.

Om de juiste school voor je kind te kiezen is het belangrijk dat er op verschillende factoren worden gelet, zoals de leerprestaties, toezicht, sfeer en veiligheid. Om je op weg te helpen kun je gebruik maken van deze checklist:

 • Sluit de religie of levensbeschouwing van de school aan bij wat ik wil voor mijn kind?
 • Hoe is de school ingericht?
 • Hoe groot is de school en hoe groot zijn de klassen?
 • Wat is de beoordeling van de onderwijsinspectie?
 • Hoe ziet het lesmateriaal en het speelgoed er uit?
 • Hoe is de bereikbaarheid?
 • Hoe is de verkeersveiligheid?
 • Wat doen de leraren als een kind gepest wordt?
 • Is er opvang voor en na school?
 • Biedt de school ’s middags eten aan?
 • Is de school dichtbij werk?
 • Wat zijn de sterke punten van de school?
 • Hoe is de sfeer onderling?
 • Kan ik meedoen met de activiteiten van school?

 

Reageer op artikel:
Welke basisschool?
Sluiten