Petra
Petra Bevalling 17 Oct 2017

Wanneer je baby erkennen en aangeven?

Dat jij de biologische vader van je baby bent, betekent niet dat de erkenning automatisch geregeld is. Zijn jij en je vrouw getrouwd, dan is het heel eenvoudig. De vrouw die zwanger is van het kindje, is de moeder. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet beschouwd als de vader. Door het huwelijk ontstaan tussen de echtgenoten en het kind alle familierechtelijke banden.

Niet getrouwd?

Deze situatie veranderd op het moment dat jou baby wordt geboren, terwijl jij en je partner niet getrouwd zijn. Biologisch of niet, wettelijk gezien ben je dan niet de vader. Je zal het kind eerst moeten erkennen bij de gemeente, middels een akte tot erkenning.
Wanneer je niet getrouwd bent, maar wel de biologische vader dan ben je voor de wet niet de vader van het kind. Een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap veranderd daar niets aan. Wil je dit toch, dan dien je jouw baby te erkennen. In dat geval bevestig je dat je ‘officieel’ de vader bent. Door erkenning van een kind ga je familierechtelijke betrekkingen aan met het kind.

Wanneer erkennen?

Je kunt je kind erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je woont. Dit kan op drie momenten.

1. Erkenning van de ongeboren vrucht
De erkenning kan plaatsvinden tijdens de zwangerschap. Dit kan in elke gemeente in Nederland plaatsvinden en hoeft dus niet per se in de gemeente waar de ouders staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming geven.

2. Erkenning na de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte
Na de geboorte kan de erkenning plaatsvinden tijdens de aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet in persoon verschijnt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

3. Erkenning op een later moment
De erkenning kan plaatsvinden tijdens het hele leven van het kind, ook als het meerderjarig is. Een erkenning is niet gebonden aan de woonplaats van de erkenner of het te erkennen kind. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland is daartoe bevoegd. Is het kind 12 jaar of ouder, dan moet het schriftelijke toestemming geven. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moet zowel het kind als de moeder schriftelijke toestemming geven.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

erkennen en aangeven

Voorwaarden voor erkenning

Om een kind te kunnen erkennen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Je mag niet met een andere vrouw getrouwd zijn;
• Je moet schriftelijke toestemming hebben van de moeder en bij het eerste kind moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn;
• Je moet minimaal 16 jaar zijn;
• Je moet persoonlijk naar de burgerlijke stand, iemand anders kan dit dus niet voor jou regelen;
• Het te erkennen kind mag niet geboren zijn terwijl de moeder met een ander gehuwd was;
• Zowel jij, als de moeder, moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand.

Als het kindje wordt geboren uit een relatie tussen een vrouw met een buitenlandse nationaliteit en een Nederlandse man, dan mag de vader zijn Nederlandse nationaliteit door geven aan het kindje. Let op: hij moet het kindje wel voor de geboorte erkennen.
Gebeurt dit pas na de geboorte, dan krijgt het kind pas na 3 jaar de Nederlandse nationaliteit.

Partners van hetzelfde geslacht

Ben je getrouwd met een vrouw? Sinds 2014 kan zij jouw kind erkennen zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Belangrijk daarbij is dat jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Daarnaast moet de donorvader onbekend zijn. Is de donorvader bekend? Dan krijgt je partner niet automatisch juridisch ouderschap over jullie kind. Hiervoor is het nodig om bij de burgerlijke stand vast te leggen dat je partner jullie kind erkent. Dit kan ook al voor de geboorte. Een andere optie is dat je partner jullie kind adopteert. Zijn jullie niet getrouwd? Dan kun je gezamenlijk gezag aanvragen via de rechtbank. Het is dan wel belangrijk dat de partner het kind al heeft erkend.

Ben je man en heb je samen met jouw mannelijke partner een kind? Het juridisch gezag ligt dan in eerste instantie automatisch bij de draagmoeder. Wanneer deze draagmoeder in het buitenland woont kan de erkenning van jullie kind nog lastiger worden. Het is te adviseren om hierbij juridische hulp in te schakelen.

Bron: Rijksoverheid

Reageer op artikel:
Wanneer je baby erkennen en aangeven?
Sluiten