Voor-en nadelen

Voor- en nadelen voor het kind. Kinderen van draagmoeders bevinden zich in een bijzondere situatie. Zij groeien op in de wetenschap dat zij twee moeders hebben: een ‘biologische’ en een ‘sociale’ moeder. In het geval van draagmoederschap met IVF is de binding met de draagmoeder uiteraard kleiner; Het is immers niet haar ‘eigen’ kind.
Volgens een aantal theorieën zal de binding met de wensmoeder nooit zo goed kunnen zijn als met de moeder die het kind gebaard heeft, omdat de wensmoeder minder gevoelig zou zijn voor de signalen van het kind (deze gevoeligheid zou bepaald worden door het hormoonniveau wat door de zwangerschap ontstaat).

Anderen beweren echter dat het bewijs voor een sensitieve periode, in gang gezet door biologische processen, nog niet geleverd is en dat de gevolgen voor het kind op latere leeftijd gerelativeerd kunnen worden.

Het kind is in ieder geval zeer gewenst en bewust verwekt en de afstammingslijn is duidelijk. Contact met de draagmoeder c.q. natuurlijke moeder behoort tot de mogelijkheden. Nadeel kan zijn dat het kind problemen zou kunnen krijgen met zijn loyaliteit als er (later) conflicten ontstaan tussen de wensouders en de draagmoeder.

Voor- en nadelen voor wensouders
De voordelen zijn niet moeilijk te bedenken. Een – mogelijk genetisch eigen – kind, geboren uit een bekende moeder. Ook als adoptie van een buitenlands kind niet (meer) mogelijk is door de lange wachtlijsten in relatie tot je leeftijd, of als je de financiële middelen hiertoe niet hebt, kan draagmoederschap misschien nog wel een mogelijkheid zijn.

De nadelen zijn divers van aard
Te denken valt aan mogelijke spijtgevoelens bij de draagmoeder, geboorte van een gehandicapt kind, vroegtijdig overlijden van de wensouders tijdens de zwangerschap of scheiding van de wensouders gedurende de zwangerschap. Ook zou de draagmoeder kunnen eisen het kind te zien opgroeien. Dit is niet altijd wenselijk (afhankelijk van de persoonlijke situatie). Bij draagmoederschap met IVF zijn er de risico’s van de IVF-procedure voor de wensmoeder.

Voor- en nadelen voor de draagmoeder
De draagmoeder maakt een bewuste, vrijwillige keuze en weet waar het kind terecht komt. Draagmoederschap biedt een mogelijkheid een ander iets heel belangrijks te geven wat die ander zelf niet kan krijgen. Ook kan het een kans bieden een zwangerschap te ervaren, zonder daarbij zelf verantwoordelijkheid en verzorgingsplicht voor het kind te krijgen. Tegelijkertijd heeft elke zwangerschap een klein risico op complicaties voor de vrouw. Bij draagmoederschap met IVF kan het voor de draagmoeder gemakkelijker zijn het kind af te staan, omdat het immers niet haar eigen kind is. Verder kan de eventuele bemoeizucht van de wensouders tijdens de zwangerschap een nadeel zijn. Ten slotte is het gebrek aan een goede officiële regeling voor alle partijen nadelig en dit schept veel onzekerheid.

Hulpverlening
Voordat men tot draagmoederschap wil overgaan is de eerste vereiste dat men alle voors en tegens in de persoonlijke situatie afweegt.
De Stichting ambulante FIOM, een instelling voor maatschappelijke dienstverlening op het gebied van zwangerschap en kinderen krijgen, kan hierbij behulpzaam zijn. Wij adviseren je dringend van deze hulp gebruik te maken omdat zij zowel op juridisch als emotioneel gebied een steun in de rug kunnen geven bij het maken van een keuze. Deze hulp is gratis. Voor het adres van een FIOM-bureau in de buurt kun je je wenden tot de contactpersonen van Freya.

 

Reageer op artikel:
Voor-en nadelen
Sluiten