Petra
Petra Blog 21 Dec 2011

Verantwoordingsdag website online

Op woensdag 18 mei is het weer Verantwoordingsdag. Op deze dag legt het kabinet verantwoording af over de overheidsfinanciën en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Wilt u weten welke maatregelen de overheid heeft genomen en wat dit u heeft opgeleverd? Al vanaf 12 mei is deze informatie te vinden op www.verantwoordingsdag.nl.

Op deze website kunt u via het onderdeel ‘Kabinetsbeleid 2010’ nagaan welke maatregelen het kabinet in 2010 genomen heeft en wat het u heeft opgeleverd. De maatregelen voor u als gezin zijn hier op een rijtje gezet. Zo krijgt u antwoorden op vragen als: hoe is de overheid in 2010 ouders tegemoet gekomen in schoolkosten? Lees alles over deze en andere maatregelen vanaf 12 mei op de Verantwoordingsdag website.

Daarnaast vindt u op de site een samenvatting van het Financieel Jaarverslag van het Rijk, waarin teruggeblikt wordt op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet en de economische ontwikkelingen in 2010. In het onderdeel ‘Cijfers en feiten’ staan de rijksinkomsten en de rijksuitgaven over 2010 op een rijtje. Ook vindt u hier per ministerie voorbeelden van waar het geld aan uitgegeven is. Wist u bijvoorbeeld dat in 2010 voor 822.000 kinderen gebruik is gemaakt van kinderopvang? Totale uitgaven van de overheid aan kinderopvang bedroegen in 2010 ruim 3.352,8 miljoen euro. Meer van deze interessante feiten leest u bij ‘Cijfers en feiten’.

Naast inhoudelijke informatie kunt u op de website ook terecht voor algemene informatie over Verantwoordingsdag, video’s en interviews. Zo vindt u op de site o.a. interviews met Saskia Stuiveling (president Algemene Rekenkamer) en Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter vaste Kamercommissie Financiën), waarin zij vertellen wat Verantwoordingsdag voor hen betekent.

Kortom, op de Verantwoordingsdag website vindt u vanaf 12 mei om 14.00 uur alle informatie over Verantwoordingsdag en de concrete resultaten van het gevoerde kabinetsbeleid in 2010. 

Reageer op artikel:
Verantwoordingsdag website online
Sluiten