Triple test

De triple test is een test middels bloedafname waarmee het risico op een zwangerschap van een kindje met Down Syndroom of aandoeningen zoals een open ruggetje of een open schedeltje kan worden vastgesteld. De optimale zwangerschapsduur voor een triple test is ca. 16.0 weken. Er wordt bloed afgenomen dat vervolgens wordt onderzocht op 3 stoffen: hCG (zwangerschapshormoon), AFP (bepaald eiwit) en oestrogeen.

Middels de uitslag van dit onderzoek en de leeftijd van de zwangere vrouw wordt een berekening gemaakt die aangeeft hoe groot de kans is op een kind met een van de eerdergenoemde aandoeningen. Het onderzoek geeft geen 100% zekerheid. Wel kun je aan de hand van de uitslag (indien deze bijvoorbeeld een hoge kans aangeeft) een keuze maken of je alsnog een vruchtwaterpunctie wil laten doen om uiteindelijk zekerheid te krijgen.
 

Reageer op artikel:
Triple test
Sluiten