Petra
Petra Blog 21 Dec 2011

Thuis bevallen beter

Zwangere vrouwen doen er verstandig aan om, wanneer ziekenhuisopname niet medisch noodzakelijk is, te kiezen voor een thuisbevalling. Bevallingen in het ziekenhuis leiden vaker tot een keizersnede, met alle mogelijke complicaties en ook een hogere moedersterfte.

Daarom moet het huidige verloskundige zorgsysteem, waarbij gestreefd wordt naar een thuisbevalling, zeker niet worden losgelaten.

Dat stelt professor Raymond de Vries vandaag tijdens zijn aanvaarding van de bijzondere leerstoel midwifery science aan de Universiteit van Maastricht, ingesteld door Hogeschool Zuyd. De van origine Amerikaanse hoogleraar verloskunde baseert zijn uitspraak op zijn ervaringen in de Verenigde Staten waar 99 procent van de vrouwen in het ziekenhuis bevalt.

„In 1990 stierven in de VS in het ziekenhuis nog twaalf op de 100.000 vrouwen in het kraambed en drie jaar terug was dat zeventien. In Nederland ligt dat aantal op de helft. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft in Amerika president Obama gevraagd onderzoek naar moedersterfte te doen”, aldus De Vries. De professor zegt met deze cijfers een tegengeluid te willen geven in de discussie over babysterfte in ons land. Deze laaide vorig jaar op toen door een Utrechts onderzoek werd gesuggereerd dat dit kwam door thuisbevallingen.
Hospitalisering onbegrijpelijk
„Los van het feit dat ik twijfel aan de gepresenteerde cijfers en het gesuggereerde verband, moet ook de andere kant worden bekeken: als we daarom in dit land het huidige verloskundige systeem zouden afbreken, leidt dit weer tot een hogere moedersterfte”, meent professor Raymond de Vries.
De tendens om dit concept te verlaten en net als in Amerika over te gaan tot hospitalisering van de bevalling, noemt hij onbegrijpelijk: „Thuis bevallen is niet ouderwets. Het is een prachtig voorbeeldsysteem, waarbij verloskundigen en gynaecologen samen zorgen voor een optimale zwangerschap en geboorte.”

Met zijn leerstoel wil hij oplossingen verzinnen zodat gynaecologen en verloskundigen niet langer tegenover elkaar staan. „We kunnen de gynaecologen iets beter voorbereiden op de overdracht als de moeder toch in het ziekenhuis belandt, daarnaast zou de opleiding van verloskundigen naar masterniveau moeten worden getild.”

door Arianne Mantel  

Reageer op artikel:
Thuis bevallen beter
Sluiten