Petra
Petra Gezondheid baby 24 Oct 2011

Roken? NEE!

Kinderen zijn erg kwetsbaar voor de effecten van passief roken. Het afweersysteem van hun kleine lichamen is nog niet goed ontwikkeld. Ze zijn ook minder goed in staat rook te vermijden of ertegen te protesteren. Rokende ouders kunnen bij jonge kinderen ziekten veroorzaken en hen vatbaarder maken voor gezondheidsproblemen op latere leeftijd.

Hoesten, slijm en niezen, longontsteking en bronchitis en kinderastma komen allemaal voor bij kinderen die blootstaan aan passief roken. De frequentie en de ernst van de astmasymptomen nemen toe bij kinderen die aan passief roken zijn blootgesteld, en nemen af wanneer de blootstelling stopt.

Passief roken is het inademen van tabaksrook in de omgevingslucht. Rokers inhaleren niet alle rook die bij een brandende sigaret vrijkomt. Het grootste deel ervan komt tussen elke trek in de lucht terecht via het brandende uiteinde van de sigaret. De roker blaast ook altijd een deel van de geïnhaleerde rook uit. De rook die uit de brandende sigaret vrijkomt, is goed voor 85 % van de rook in de omgevingslucht. De resterende rook komt van de rook die de roker uitademt.

Andere effecten
Irritatie van ogen, neus en luchtwegen is het vaakst voorkomende en best bewezen gezondheidsprobleem bij passief roken. De blootstelling van zwangere vrouwen aan passief roken veroorzaakt een lager geboortegewicht bij hun baby’s.

Kleine kinderen kunnen in een rokerige omgeving last krijgen van infecties aan de luchtwegen en oorinfecties. De rook kan astma-aanvallen veroorzaken en het is een risicofactor voor wiegendood.

Thuis roken
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat bijna zevenhonderd miljoen kinderen lucht inademen die vervuild is door sigarettenrook, vooral thuis. In tegenstelling tot volwassenen kunnen kinderen meestal een ruimte die door sigarettenrook vervuild is, niet zelf verlaten.
De blootstelling is schadelijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Artsen beschouwen het dan ook steeds meer als een vorm van misbruik met het oog op de rechten van het kind. Voor jonge kinderen zijn rokende ouders de hoofdbron van passieve blootstelling aan sigarettenrook, vooral rokende moeders.

Preventieve maatregelen tegen rook
Als volwassene maak je meestal zelf de keuze of je al dan niet in een rokerige omgeving wilt verblijven. Kleine kinderen kunnen die keuze niet maken. Daarom moeten volwassenen ervoor zorgen dat kinderen geen last hebben van tabaksrook.

Roken tijdens je zwangerschap
Zelfs vóór de geboorte kan een kind slachtoffer zijn van tabak. Dit kan komen als de moeder rookt of als ze niet rookt en de vader rookt, of als ze in een rokerige omgeving verblijft. Het gevolg daarvan kan zijn dat baby’s te vroeg worden geboren, misvormd zijn en veel te weinig wegen.

Kinderen hebben geen weet van het gevaar dat sigarettenrook met zich meebrengt en zullen niet proberen zichzelf ertegen te beschermen. Een kind dat 80% van zijn tijd op plaatsen doorbrengt waar het rook inademt, zal eraan gewend raken en er, later, afhankelijk van zijn.

Schadelijke stoffen
Rook bevat meer dan 4000 producten. De meeste zijn giftig en er zijn 40 kankerverwekkende stoffen die worden ingeademd door de roker en door degenen in zijn buurt. Als je zwanger bent en je rookt, dan komen schadelijke stoffen als nicotine en koolmonoxide in je bloedsomloop terecht. Vervolgens worden die stoffen doorgegeven aan het bloed van je baby. Dit heeft

schadelijke gevolgen voor je baby. Naast zelf roken, vormt ook het passieve roken een risico voor jou en je baby. Wanneer je 40 uur per week met een gemiddelde roker in een doorsnee kamer verblijft, krijg je een hoeveelheid schadelijk stoffen binnen die gelijk staat aan ongeveer 5 sigaretten per dag.

Stoppen
De meeste rokers hebben al vaker geprobeerd om te stoppen. Het kan zijn dat je er daardoor van overtuigd bent geraakt dat het je nooit zal lukken om te stoppen. Als je zwanger wilt worden of al in verwachting bent, is het echter extra de moeite waard om het toch nog een keer te proberen. Het besef dat je baby schade oploopt door jouw sigaretten, kan net die extra motivatie en dat extra doorzettingsvermogen geven dat je nodig hebt. Tijdens je zwangerschap ben je vaak toch meer bezig met je gezondheid, en niet in de laatste plaats in het belang van je baby.

Het zou bovendien goed kunnen dat het tijdens je zwangerschap makkelijker is om te stoppen dan anders. Onder invloed van hormonen is je stofwisseling namelijk anders dan normaal. Daardoor kan je smaak veranderen. Je zou dan ook niet de eerste zijn, die een sigaret in deze periode lang niet zo lekker meer vindt als daarvoor. Ook dat kan je helpen om deze keer definitief te stoppen.

Je kunt het beste stoppen zodra je hebt besloten dat je een baby wilt. Dan heeft je lichaam nog even de tijd om alle schadelijke stoffen op te ruimen. In een ideale situatie moet je minstens drie maanden gestopt zijn voordat je gaat proberen om zwanger te raken. Na drie maanden heb je het moeilijkste namelijk gehad en is de kans kleiner dat je tijdens je zwangerschap toch weer een sigaret opsteekt. Als je eerst zeker wilt weten of het je wel lukt om zwanger te worden, is het verstandig om, als je eenmaal zwanger bent, zo snel mogelijk te stoppen. In de eerste 16 weken ontstaan immers alle vitale lichaamsfuncties. Hoe eerder je stopt, hoe minder schade je baby oploopt.

 

Reageer op artikel:
Roken? NEE!
Sluiten