Petra
Petra Zwangerschap 1 nov 2011

Privacy Policy

 

Copyright ©2011 Kindje op Komst
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd bestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Kindje op Komst.
 
Disclaimer
Dit is de disclaimer behorende bij de website www.kindjeopkomst.nl. Kindjeopkomst.nl
betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de
informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid hiervan. Kindjeopkomst.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van
de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website
kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.
 
Privacy Statement Kindje op Komst
Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd
vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).
 
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide
veiligheidsprocedures, onder andere om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen
tot deze gegevens. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving zoals verwoord in dit privacy statement van Kindjeopkomst.nl. Echter gezien de
open structuur van het Internet kunnen we echter niet garanderen dat uw gegevens te allen
tijde honderd procent beveiligd zullen zijn. Uiteraard spannen wij ons zo goed mogelijk
in, met gebruikmaking van de methoden die in onze branche gebruikelijk zijn, om uw
communicatie en andere persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals vaak opgevraagde
pagina's. Daardoor kan kindjeopkomst.nl de inrichting van de website optimaliseren.
 
De IP-nummers welke voor deze algemene bezoekgegevens worden bijgehouden worden ook
gebruikt ter beveiliging van uw eventuele bestellingen, welke door u worden geplaatst op
onze site.
 
Wanneer u schriftelijk, telefonisch of via onze website een bestelling plaatst, hebben wij uw
naw-gegevens en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren.
 
Kindjeopkomst.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogenaamde
cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer
wordt opgeslagen. Kindjeopkomst.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies
worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.
 
Onze website bevat links naar de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de
naleving van andere partijen van de privacy wetgeving.
 
Kindjeopkomst.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, waaronder uw emailadres niet aan
derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 
Kindjeopkomst.nl behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien
wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update.
 
Ledensites
Kindjeopkomst.nl behoudt zich het recht tot het verwijderen van ledensites bijvoorbeeld
als deze schokkend materiaal bevatten. Tevens behoudt Kindjeopkomst.nl zich het recht tot
het wijzigen van de naam van uw ledensite. Het is niet toegestaan om afbeeldingen op uw
ledensite plaatsen die door copyright beschermd worden.
 
Lidmaatschap
Als u lid wordt van Kindjeopkomst.nl ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief, uiteraard
kunt zich hiervoor afmelden indien u hier geen prijs op stelt.
 
Prijsvragen en overige inzendingen
Met het opsturen van uw foto's geeft u Kindje op Komst het recht deze voor publicitaire
doeleinden te gebruiken. Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Ingezonden foto's
en teksten worden eigendom van Kindje op Komst en zullen niet worden teruggestuurd. Door
de grote hoeveelheden post en e-mails die wij m.b.t. wedstrijden en prijsvragen ontvangen
kunnen wij u helaas geen persoonlijk bericht terugsturen. Vragen en/of opmerkingen kunt u
mailen naar: de redactie. Prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden ingewisseld
voor geld. Kindje op Komst behoudt zich het recht om inzendingen voor prijsvragen etc. te
gebruiken voor eventuele promotionele doeleinden t.b.v. Kindje op Komst of één van haar
partners. Tevens gaat u ermee akkoord dat uw emailadres gebruikt wordt voor promotionele
activiteiten, wij zullen uw e-mailadres echter nooit ter beschikking stellen aan aan derden.
Reageer op artikel:
Privacy Policy
Sluiten