Prebiotica

Babyvoeding zou mogelijk prebiotica bevatten. De verwachting is, en in sommige gevallen is reeds aangetoond, dat babyvoeding de groei en de activiteit van bepaalde groepen van bacteriën in de darmen stimuleren. Ook de darmflora en gezondheid kunnen positief worden beïnvloed.

Al geruime tijd weten we dat de darmflora van baby’s die borstvoeding krijgen aanzienlijk anders is dan die van kinderen die flesvoeding krijgen: In de darmflora van baby’s die borstvoeding krijgen vinden we veel hogere concentraties van de lactobacilli en bifidobacteria. Deze darmbacteriën hebben een positieve uitwerking op op de gezondheid. De groei van diverse bacteriën wordt afgeremd, het afweersysteem krijgt een “boost” en stoffen als calcium en lactose worden beter opgenomen. Tevens dragen zij bij tot de ontwikkeling van sommige vitamines.

Deze positieve effecten van borstvoeding hebben naar alle waarschijnlijkheid in grote mate te maken met de in grote hoeveelheden aanwezigheid van verschillende onverteerbare koolhydraten in borstvoeding. Deze koolhydraten zorgen er weer voor dat diverse schadelijke darmbacteriën zich niet of nauwelijks kunnen vastzetten op de darmwanden en zich aldaar kunnen vermenigvuldigen. Anderzijds wordt de vermenigvuldiging van bifidobacteriën en lactobacilli gestimuleerd. Vanuit dit oogpunt mogen wij deze beschouwen als prebiotica. Klassieke flesvoeding en ook koemelk bevatten slechts een kleine hoeveelheid van deze ligosacchariden.

Kunstvoeding
Uiteraard trachten de producenten van kunstvoeding de samenstelling van borstvoeding zo nauwkeurig mogeljik te benaderen. Zo worden er potentieel positieve micro-organismen als lactobacilli en bifidobacteriën toegevoegd. Ook zijn er producenten die bijvoorbeeld oligosacchariden toevoegen. Het is echter vooralsnog geen enkele producent gelukt om de kwaliteit van borstvoeding te evenaren. Er is namelijk geen “common standard”. De samenstelling van borstvoeding is bij elke moeder anders, tijdens de lactatieperiode kan de samenstelling van borstvoeding veranderen. Sterker nog, er is zelfs bewezen dat in de loop van één enkele voedingsbeurt zelfs verschillen waar te nemen zijn. Deze variatie is onmogelijk te imiteren door middel van kunstvoeding.

Buiten de positieve invloed van oligosacchariden blijken ook bijvoorbeeld andere factoren zoals laag ijzer- en eiwitconcentratie een rol van betekenis te spelen.

Moedermelk bevat geen probiotica (levende organismen).
Het is dus maar de vraag of het toevoegen van pre- en probiotica aan flesvoeding enig effect heeft op de darmflora dat vergelijkbaar is aan borstvoeding. In het verlengde hiervan rijst dus de vraag of deze additieven een positieve invloed hebben op de gezondheid van je baby.
Denk hierbij aan bescherming tegen:

  • darm- en andere infecties
  • bescherming tegen allergie

Van nature bevatten artisjokken en ook de wortels van bijvoorbeeld witlof twee soorten oligosacchariden, namelijk oligofructose en inuline. Van deze natuurlijke stoffen is bekend dat ze de groei van bifidobacteriën en lactobacilli in de darmen stimuleren. Er is inmiddels aangetoond dat baby’s die flesvoeding krijgen met inuline en oligofructose een ontlastingsfrequentie hebben die vergelijkbaar is met die van borstvoeding krijgende baby’s. De opname van calcium wordt verbeterd. Positieve effecten op het afweersysteem of op het optreden van allergie, kunnen tot op heden nog niet voldoende bewezen worden.

Er zullen nog vele onderzoeken moeten volgen maar de toevoegingen van prebiotica lijken een meerwaarde te betekenen voor flesvoeding.

Vooralsnog blijft borstvoeding nog altijd de eerste en beste keuze qua babyvoeding. 

Reageer op artikel:
Prebiotica
Sluiten