Petra
Petra Gezondheid baby 13 Oct 2011

Polio

Polio is een besmettelijke virusziekte die kan leiden tot blijvende verlammingen, de noodzaak tot beademing en in sommige gevallen de dood. Meestal verloopt de infectie met polio ongemerkt. Een klein deel krijgt alleen griepachtige verschijnselen.

Ernstige verschijnselen treden bij ongeveer 0,5-1% van de patiënten op. Zenuwcellen worden aangetast, wat leidt tot verlamming, slik- en ademhalingsproblemen. Sinds 1957 zit poliovaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma als onderdeel van het dktp-vaccin.

Polio, of Poliomyelitis anterior acuta, wordt veroorzaakt door het poliovirus. Er zijn 3 typen poliovirus. De infectie komt alleen bij mensen voor. Directe besmetting gaat via de ontlasting naar de mond. Maar ook door druppeltjes in de lucht bij bijvoorbeeld hoesten, niezen of schreeuwen kan iemand besmet raken. De besmettelijkheid is waarschijnlijk het grootst kort voor en na het begin van de ziekteverschijnselen. De meeste besmettingen worden veroorzaakt door mensen die zelf niet ziek zijn, maar wel besmet zijn met het virus. De incubatietijd is gemiddelde 7 tot 14 dagen. Verlammingsverschijnselen beginnen meestal na 11 tot 17 dagen.

 

Reageer op artikel:
Polio
Sluiten