Nieuws: verloskundige en gynaecoloog moeten samenwerken

Op 1 juli heeft het Zorginstituut de nieuwe standaard voor geboortezorg bekend gemaakt. Hierin is vastgelegd dat verloskundigen en gynaecologen meer moeten gaan samenwerken. Veel verloskundigen zijn hier op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Zij zijn bang dat de keuzevrijheid van de zwangere vrouw in het gedrang komt.

Thuis of in het ziekenhuis?

Op dit moment is het nog zo dat alleen vrouwen die een verhoogd risico lopen of bij wie de zwangerschap veel complicaties heeft terechtkomen bij een gynaecoloog. Op het moment dat dit gebeurt is de kans groot dat de bevalling in het ziekenhuis zal gaan plaatsvinden. Niet alle vrouwen willen echter naar het ziekenhuis. Daarom kun je op dit moment ook kiezen voor begeleiding door een onafhankelijk verloskundige. Deze verloskundige begeleidt je tot na de bevalling en komt bij je thuis op het moment dat de bevalling gaat beginnen.

Nieuw: de coördinerend zorgverlener

Wanneer de nieuwe zorgstandaard ingaat, zal de procedure anders worden. Als zwangere kun je je dan nog wel zelf melden bij de verloskundige of bij de gynaecoloog. Deze persoon wordt dan de coördinerende zorgverlener. Eens in de zoveel tijd vindt er dan zorgoverleg plaats tussen die coördinerende zorgverlener en andere medici (verloskundige, gynaecoloog, huisarts etc.). Op deze manier zijn er meer mensen bij de begeleiding betrokken, waardoor problemen hopelijk sneller worden opgemerkt. Het uiteindelijke doel is om de cijfers wat betreft geboortesterfte verder te doen dalen.

Verloskundigen zijn niet blij

De gedachte achter het nieuwe zorgplan is natuurlijk mooi: hoe lager die cijfers wat betreft geboortesterfte hoe beter. Toch is de KNOV, de beroepsvereniging van verloskundigen, niet blij met het plan. In het plan is namelijk ook vastgelegd dat het geld voor de samenwerking in het potje van de ziekenhuizen komt. Veel verloskundigen zijn bang dat de ziekenhuizen daarom zullen proberen zoveel mogelijk zwangere vrouwen in het ziekenhuis te laten bevallen, om zoveel mogelijk geld uit dat potje te mogen houden. De KNOV is bang dat deze structuur zwangeren belemmert in hun keuzevrijheid.

Zwangerschap is geen ziekte

Een misschien nog wel belangrijker punt van de KNOV is dat zwangerschap geen ziekte is, maar een natuurlijk proces. Een proces dat niet in het ziekenhuis thuishoort, zolang alles zonder complicaties verloopt. Verloskundigen zijn bang voor een ‘medicalisering’ van de zwangerschap en bevalling, wat wil zeggen dat het steeds meer juist wel als ‘ziekte’ en ‘risico’ gezien wordt. Zij wijzen er ook op dat de cijfers van geboortesterfte de afgelopen jaren juist flink gedaald zijn en dat er dus helemaal geen aanpassing nodig is van de huidige werkwijze. Volgens minister Schippers van Volksgezondheid zijn deze goede cijfers echter juist (deels) te wijten aan de toename van samenwerking tussen zorgverleners de afgelopen jaren.

Wat betekent dit voor jou?

De nieuwe manier van werken wordt geleidelijk ingevoerd. Ben jij nu zwanger en sta je al onder begeleiding van een gynaecoloog of verloskundige? Dan zal jij van deze wijzigingen niets meekrijgen. Als je zwanger wordt na 1 juli 2016 kan het echter wel zo zijn dat je er al mee te maken krijgt. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe de nieuwe standaard zal werken. De bedoeling van de nieuwe standaard is dat jij als zwangere vrouw beter begeleid wordt en dat is natuurlijk allen maar goed. De tijd zal moeten uitwijzen of deze verandering inderdaad zo positief uitpakt of dat er toch veel haken en ogen aan zitten, zoals de verloskundigen vrezen.

Heb jij ervaring met de nieuwe werkwijze? Laat een reactie achter, we horen er graag meer over!

Reageer op artikel:
Nieuws: verloskundige en gynaecoloog moeten samenwerken
Sluiten