Petra
Petra Opvoeding 9 Dec 2011

Linkshandig

Heeft het zin om een kindje te stimuleren om rechtshandig te zijn? Is het überhaupt te stimuleren? Nee, dit is niet te stimuleren, het is zo als het is.

In het verleden dacht men dat linkshandig zijn een “duivels” iets was, linkshandig zijn zou ongeluk brengen. Omdat linkshandig zijn buiten de standaard viel werden kinderen zelfs tot op zekere hoogte gedwongen om rechtshandig te zijn. In bijna alle gevallen werkte dit niet. Overigens zijn ongeveer 1 tot 3 van de 10 kindjes linkshandig. Tegenwoordig worden linkshandigen gelukkig volledig geaccepteerd. De leerkrachten en pedagogen hebben inmiddels wel door dat “dwingen” zinloos is. Als je kindje links is kun je dit maar beter gewoon aanvaarden. Overigens dient er nog heel veel te veranderen. De wereld is grotendeels gebaseerd op rechtshandigen. Linkshandigen ondervinden veel ongemakken waar je als rechtshandige eigenlijk nooit bij stil staat. Denk maar eens aan een schaar. Probeer een gewone schaar maar eens met je linkerhand te gebruiken.

Gelukkig zijn er steeds meer hulpmiddelen voorhanden. Bijvoorbeeld voor het natekenen en of naschrijven van voorbeelden moet het voorbeeld voor een linkshandig iemand andersom zijn. Als het voorbeeld aan de linkerkant staat zal hun hand er op liggen tijdens het schrijven of tekenen. Ook kunnen linkshandige kindjes als er geen goed materiaal voorhanden is last van hun rug krijgen, dit vanwege de afwijkende lichaamshouding tijdens bijvoorbeeld het schrijven. Zorg waar mogelijk voor aangepaste spulletjes, linkshandige scharen zijn goed verkrijgbaar.

Overigens kun je pas in het eerste schooljaar echt met 100% zekerheid vaststellen of een kindje linkshandig is. Tot die tijd komt het heel veel voor dat kindjes links- en rechtshandig zijn. De specialisatie van de dominante kant begint in het 3e levensjaar. Tussen het 3e en 6e jaar wordt de oriëntatie steeds duidelijker. Tegen de tijd dat je kindje naar school gaat is het volledig bepaald.

Wat is nu de reden dat sommige kindjes links zijn?
Linkshandig zijn is gedeeltelijk genetisch bepaald, dit is aangetoond door onderzoeken van neurologen en psychologen. Het exacte gen voor linkshandig zijn is echter nog niet geïsoleerd. Het is wel statistisch aangetoond dat een kindje van linkshandige ouders een kans van 50 – 60% heeft om ook links te worden.

De eerste aanzet wordt reeds in de baarmoeder gegeven
Tijdens het vormen van de hersendelen in de 7e maand zou ook de aanleg voor linkshandig zijn bepaald worden. Men denkt dat reeds in de eerste 24 uur na de geboorte met grote zekerheid voorspeld kan worden of een kindje links- of rechtshandig wordt. Om dit te bepalen heeft men een aantal kindjes 24 uur lang gefilmd. Het lijkt erop dat de kant waar de kindjes het meeste naar kijken de dominante kant wordt. Tijdens de eerste oriëntatieontwikkeling ontwikkelt ook de dominantie zich al enigszins. De meeste kindjes beginnen rond de 6 maanden naar dingen te graaien. Als een kindje 18 maanden is en bijvoorbeeld gaat tekenen, haartjes kammen, voetballen of papier knippen zul je reeds een voorkeur kunnen ontdekken.

Maar kies niet te snel
Zoals we al zeiden, de definitieve keuze ligt rond het 6e jaar. Als een kindje 3 is zal hij nog regelmatig wisselen. Zelfs kindjes van 6 jaar kunnen opeens nog veranderen van dominante hand. Je kindje neemt uiteindelijk zelf het besluit om links- of rechtshandig te zijn, al dan niet bewust…

Reageer op artikel:
Linkshandig
Sluiten