Petra
Petra Blog 21 Mar 2012

Kinderbijslag gaat omlaag

Advertorial

Elk jaar in april vindt zoals gebruikelijk de betaling van de kinderbijslag plaats. Dit jaar zal het bedrag lager zijn dan voorgaande jaren. Per 2012 is de kinderbijslag namelijk verlaagd met 35 euro per kind per jaar.

Wist je dit nog niet? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil iedereen graag informeren. Via www.svb.nl kunnen mensen die kinderbijslag ontvangen, inzien wat zij dit jaar zullen ontvangen.

De kinderbijslag wordt per kwartaal betaald. Een verlaging van 35 euro per jaar betekent een kwartaalbedrag van 8,75 euro minder per kind. Via MijnSVB kun je als je kinderbijslag ontvangt precies zien wat de nieuwe bedragen zijn. 35 euro per jaar kan voor sommige mensen een grote impact hebben. Daarom kunnen mensen met een lager inkomen een kindgebonden budget aanvragen. Dit is een toeslag die de Belastingdienst uitvoert. Op deze manier wordt de verlaging van de kinderbijslag gecompenseerd.

Door goed geïnformeerd te zijn sta je straks niet voor een verassing.

Reageer op artikel:
Kinderbijslag gaat omlaag
Sluiten