Kinderbijslag [alles over werking, hoogte en aanvraag]

Tja, je kunt er niet omheen: kinderen kosten geld. Gelukkig zorgt de overheid voor een steuntje in de rug, bijvoorbeeld door middel van het uitbetalen van kinderbijslag. Fijn, want alle beetjes helpen! Maar hoe werkt dat nou precies, die kinderbijslag?

Wat is kinderbijslag?

Er is een speciale wet waarin is vastgelegd wie er recht heeft op kinderbijslag (de Algemene Kinderbijslagwet). Het is een van de vier volksverzekeringen die we kennen in Nederland. Naast de kinderbijslag valt daar bijvoorbeeld ook de AOW onder. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont heeft hier recht op. De kinderbijslag wordt uitbetaald wanneer je kinderen hebt in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het gaat hierbij trouwens niet alleen om de eigen, biologische kinderen. Ook wanneer je bijvoorbeeld adoptiekinderen of stiefkinderen hebt, heb je meestal recht op deze vergoeding.

Hoeveel kinderbijslag krijg ik?

Het bijzondere van kinderbijslag is dat deze niet inkomensafhankelijk is, zoals bijvoorbeeld e kinderopvangtoeslag. Er zijn maar een paar factoren die van invloed zijn op het bedrag dat wordt uitgekeerd. De belangrijkste factor is de leeftijd van het kind. Als je kind 6 of 12 wordt het bedrag hoger. In 2019 zijn de bedragen als volgt:

kind 0 t/m 5 jaar: € 219,97 per kwartaal
kind 6 t/m 11 jaar: € 267,10 per kwartaal
kind 12 t/m 17 jaar: € 314,24 per kwartaal

De kinderbijslag wordt uitbetaald tot en met het kwartaal waarin je kind 18 jaar wordt. Wordt hij of zij bijvoorbeeld 18 jaar op 12 januari? Dan is er in dat kwartaal nog recht op kinderbijslag. 1 april zal dan de laatste betaaldatum zijn.

Kinderbijslag en bijbaantje

Goed om op te letten: is je kind 16 of 17 en heeft hij of zij een bijbaantje? Dan kunnen de inkomsten daarvan van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. In 2019 is de bijverdiengrens gesteld op €1296 euro per kwartaal. Tijdens de zomervakantie ligt dit eenmalig €1330 hoger. Is je kind jonger dan 16, maar heeft het wel een bijbaantje? Dan hebben zijn of haar inkomsten geen invloed op de kinderbijslag.

Wanneer krijg ik de kinderbijslag uitbetaald?

De kinderbijslag wordt vier keer per jaar uitbetaald, dus 1 keer per kwartaal. De data zijn:

1 januari
1 april
1 juli
1 oktober

Houd er wel rekening mee dat dit de dat zijn waarop de uitbetaling plaatsvindt, maar dat dit niet wil zeggen dat het geld die dag ook al op je rekening staat. Dit hangt namelijk af van de snelheid waarop de banken de betalingen verwerken. Zo vindt er momenteel nog geen betalingsverkeer plaats op 1 januari. De kans is dus groot dat het geld pas een of twee dagen later op je rekening bijgeschreven wordt.

Hoe vraag ik kinderbijslag aan?

Gelukkig bestaan er nog simpele dingen in het leven: woon je in Nederland en wordt je kind in Nederland geboren? Dan krijg je nadat je aangifte van de geboorte hebt gedaan bij de gemeente, vanzelf bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB regelt en betaalt de kinderbijslag. Met behulp van het bericht van de SVB kun je online een aanvraagformulier insturen. Let op; binnen vier weken na aangifte nog geen bericht van de SVB binnen? Dan is het handig om even contact met ze op te nemen. Overigens hoeft het aanvraagformulier alleen ingevuld te worden bij de geboorte van een eerste kind. Eventuele volgende kinderen worden automatisch meegenomen in het uit te keren bedrag. Hier hoef je zelf niets meer voor te doen.

Uitzonderlijke situaties

In wat ingewikkelder situaties komt er trouwens wel eens wat meer werk bij kijken. Wordt je kind bijvoorbeeld buiten Nederland geboren? Dan krijgt de SVB daar niet automatisch een melding over. Je zal dus zelf bij ze aan moeten kloppen. En woon je nog niet zo lang in Nederland? Dan kan het zijn dat je wel recht hebt op kinderbijslag, maar dat de SVB hier ook niet automatisch van op de hoogte wordt gebracht. Ook dan is het dus handig om zelf even contact op te nemen.

Eerste kinderbijslag na de geboorte

De kinderbijslag wordt, in tegenstelling tot toeslagen, altijd achteraf betaald. Als je op de eerste van april een betaling ontvangt, is dat dus een betaling over het eerste kwartaal. Wanneer de eerste kinderbijslag wordt uitbetaald hangt af van de geboortedatum van je kind. Wordt je kind bijvoorbeeld geboren op 12 januari? Deze datum ligt in het eerste kwartaal, maar je hebt pas het daaropvolgende (volledige) kwartaal recht op kinderbijslag. In dit geval is dat dus het tweede kwartaal. Daarom zal je op 1 juli kinderbijslag uitgekeerd krijgen. Immers; op die datum wordt de bijslag over het tweede kwartaal uitbetaald. Er is een uitzondering; wordt je kindje op de 1e dag van het kwartaal geboren, bijvoorbeeld op de eerste april? Dan is er al recht op uitbetaling voor het tweede kwartaal en ontvang je dus op 1 juli de eerste kinderbijslag.

Woont je kind niet thuis? In sommige gevallen is er dan toch recht op kinderbijslag. Meer info hierover kun je vinden op de website van de SVB.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

groen spaarvarken met zonnebril

Kinderbijslag of kindgebonden budget?

De termen kinderbijslag en kindgebonden budget worden nog wel eens door elkaar gebruikt en dat werkt verwarrend. Het grote verschil tussen deze twee is dat kinderbijslag niet inkomensafhankelijk is en kindgebonden budget wel. Wanneer je recht hebt op kinderbijslag wil dat dus niet zeggen dat je ook automatisch recht hebt op kindgebonden budget. Bij de geboorte van je eerste kind, geeft de SVB de geboorte door aan de Belastingdienst. Wanneer je al een ander toeslag ontvangt, bijvoorbeeld huurtoeslag, zal de Belastingdienst automatisch berekenen of je recht hebt op kindgebonden budget. Ontvang je nog geen andere toeslag? Dan zal de Belastingdienst eerst je inkomensgegevens bij je opvragen, om te berekenen of er recht is op dit budget.

Reageer op artikel:
Kinderbijslag [alles over werking, hoogte en aanvraag]
Sluiten