Petra
Petra Bevalling 12 Dec 2011

Geboorteaangifte

Geboorteaangifte betekent dat er aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gemeld wordt dat er een baby geboren is. Vervolgens wordt er een geboorteakte opgemaakt. Deze akte is een z.g. “authenthieke akte” en het bewijs van de geboorte van een persoon.

Wie gaat de aangifte doen?
In principe de vader van het kindje. Mocht er geen vader bekend zijn, of in geval van verhindering, denk hierbij aan ziekte o.i.d., dan mag iemand anders de aangifte doen. Op voorwaarde dat deze persoon bij de bevalling aanwezig geweest is. Ook de aanwezige arts, kraamverpleegster of verloskundige mag aangifte doen.

Wat heb je nodig om aangifte te doen?

  • een legitimatie van degene die de aangifte doet
  • indien mama en papa getrouwd zijn het bijbehorende trouwboekje

De ambtenaar zal onder andere vragen naar:

  • de geboortedatum
  • de geboorteplaats
  • het geboorte tijdstip
  • de voornamen

Controleer goed dat de ambtenaar geen spelfouten maakt. Mocht er een fout insluipen dan is het heel lastig, en tevens vaak heel kostbaar, om de naam te laten aanpassen.

De ambtenaar zal in elk geval de naam, voornamen, het geslacht, de geboortedatum, het beroep en de woonplaats van de aangever noteren. Ook de naam, voornamen, geboortedatum, het beroep en de woonplaats van de moeder worden vastgelegd. Tenslotte wordt er naar de naam van de arts of verloskundige gevraagd.

Wanneer doe je aangifte?
Binnen drie dagen na de geboorte moet de aangifte gedaan zijn. Zaterdagen, zondagen en feestdagen worden hierbij niet meegeteld. Als de bevalling thuis gebeurt, dan wordt de aangifte gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaats gevonden dient de aangifte gedaan te worden in de vestigingsplaats van het ziekenhuis. Er zijn zelfs ziekenhuizen waar je in het ziekenhuis zelf aangifte kunt doen.

Waarom aangifte doen?
Na het opmaken van de geboorteakte worden de gegevens van je kindje in de gemeentearchieven opgenomen. Vanuit dit archief worden diverse zaken geregeld en houdt men de verschillende officiële instanties op de hoogte.

Je mag hierbij denken aan:

  • de provinciale entingsadministratie t.b.v. bijvoorbeeld de hielprik
  • de belastingdienst die vervolgens een sofi-nummer toe gaat kennen
  • de sociale verzekeringsbank gaat na het informeren de kinderbijslag regelen
  • het Centraal Bureau voor Statistiek telt je kindje op bij het totaal reeds geregistreerde inwoners van Nederland

Kun je zelf een achternaam kiezen?
Sinds 1 januari 1998 mag je zelf kiezen welke achternaam je kindje krijgt. Het is echter wel zo dat je maar éénmaal mag kiezen. Alle kindjes uit dezelfde relatie dienen dezelfde achternaam te hebben. Eigenlijk kun je dus alleen bij de eerste baby een keuze maken… Als je getrouwd bent en je maakt geen expliciete keuze kenbaar, krijgt je kindje automatisch de achternaam van de vader. Als je wilt dat de kleine de naam van de moeder krijgt moet je van tevoren aangeven dat je een akte van naamskeuze wilt laten opmaken. Als je niet getrouwd bent en je geeft geen keuze aan, krijgt het kindje automatisch de achternaam van de moeder. Het maakt hierin geen verschil of de vader het kindje al dan niet erkend heeft. Ben je niet getrouwd en wil je toch dat je kindje de achternaam van de vader krijgt, dan moet je dus de naamskeuze aangeven bij de erkenningsakte.

Mocht de ambtenaar om wat voor reden dan ook twijfelen aan de juistheid van een aangifte, dan heeft deze het recht om te vragen naar een schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die bij de geboorte aanwezig was.
 

Reageer op artikel:
Geboorteaangifte
Sluiten