Petra
Petra Gezondheid baby 13 Oct 2011

Difterie

Difterie is een ernstige keelontsteking. De ziekte kan verstikkingsgevaar veroorzaken en het hart en het zenuwstelsel aantasten. Tot na de Tweede Wereldoorlog kregen elk jaar gemiddeld 3.000 mensen difterie, met uitschieters tot enkele tienduizenden patiënten in beide wereldoorlogen.

5 tot 10% van de patiënten ging dood, bij de rest duurde het herstel lang en er was soms blijvende schade. Sinds de start van de grootschalige vaccinatie in de jaren vijftig is de ziekte bijna verdwenen. De difterievaccinatie zit sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma. Als iemand volledig gevaccineerd is (zes prikken) is hij of zij ongeveer tien jaar beschermd. Voor extra bescherming, bijvoorbeeld vanwege een verre reis, is het verstandig een herhalingsvaccinatie te halen.

Difterie is in Nederland een zeldzame ziekte geworden dankzij actieve immunisatie in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanwege de dreiging van import uit endemische gebieden elders in de wereld, met daarna mogelijke verspreiding van de bacterie in Nederland, werd in 1993 door de Inspectie voor Gezondheidszorg een werkgroep ingesteld, die ter voorbereiding van mogelijke importgevallen een draaiboek voor difterie heeft geschreven.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat importgevallen in Nederland zich gelukkig zelden voordoen en ook niet tot verspreiding leiden. De oorspronkelijke werkgroep is daarom opgeheven, maar blijft als solide groep deskundigen beschikbaar in geval een Outbreak Management Team voor difterie nodig zou zijn. Zo lang in Nederland pockets met een lage vaccinatiegraad bestaan, blijft alertheid op import en verspreiding wel geboden.

Bron: RIVM

Reageer op artikel:
Difterie
Sluiten