De eerste stap

De eerste stap van de adoptie procedure
Paren die voor adoptie in aanmerking willen komen, moeten zich allereerst aanmelden bij het ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid om beginseltoestemming te verkrijgen. Het hiervoor benodigde formulier is te verkrijgen bij dit Ministerie of bij het Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie(VIA).
 

Bij indiening van het verzoek om beginseltoestemming bij het Ministerie van Justitie mogen aspirant-adoptieouders niet ouder zijn dan 41 jaar. Deze eis geldt, als het om éénouder-adoptie gaat, ook ten aanzien van een partner (gehuwd of ongehuwd).

Leeftijd adopteren kind
Alleen in bijzondere gevallen kan, onder bepaalde voorwaarden, een uitzondering worden gemaakt voor mensen van 42, 43 en 44 jaar. Hierbij geldt dat wanneer een alleenstaande een aanvraag indient de leeftijd van 44 jaar nog niet bereikt mag zijn. Voor gehuwden en samenwonenden geldt, ongeacht of de aanvraag alleen of samen wordt ingediend, dat de oudste aanvrager nog geen 45 jaar mag zijn en de jongste nog geen 44 jaar. Ook wanneer beiden 44 jaar zijn, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen voor het adopteren van kind. Voor mensen van 42 jaar of ouder geldt dat men bereid moet zijn om een kind van twee jaar of ouder op te nemen.
Het leeftijdsverschil tussen de adoptie-ouder en het kind mag in de regel niet groter zijn dan 40 jaar, op het moment dat het kind bij hem/haar komt. In het gezinsonderzoek wordt gelet op speciale geschiktheid om een kind van twee jaar of ouder op te nemen.
Naast deze voorwaarden voor het adopteren van een baby of een kindje stellen de landen waar de kinderen vandaan komen vaak aanvullende voorwaarden. Hierbij moet gedacht worden aan eisen ten aanzien van leeftijd, godsdienst, huwelijksduur, ongewenste kinderloosheid en gezinsgrootte. En zoals eerder gezegd, is nog niet duidelijk hoe landen van herkomst zullen omgaan met adoptieaanvragen van alleenstaanden en ongehuwd samenwonenden.

De beginsel toestemming
Na het aanvragen van de beginseltoestemming ontvang je een BKA- (Buitenlands Kind ter Adoptie) nummer. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Als je aan de beurt bent, ontvang je een oproep voor deelname aan de algemene voorlichting.
 

Reageer op artikel:
De eerste stap
Sluiten