Petra
Petra DIY 28 Dec 2011

De Baby Bijsluiter – Laurinda Elzinga

Hulp voor jonge moeders in de eerste tijd na bevalling. Steeds meer vrouwen die een kind krijgen, belanden na de geboorte in een moeilijke fase in hun leven. Ze kampen met extreme vermoeidheid, stress, onzekerheid, frustraties, eenzaamheid en fysieke ongemakken. 

Omdat ze vooraf een romantisch beeld hebben van deze periode – De Roze Wolk – en dus hooggespannen verwachtingen koesteren, valt de praktijk behoorlijk tegen. Opvallend is dat vrouwen hier onderling niet over praten. Je hoort namelijk gelukkig te zijn als je een kind krijgt, is de algemeen geldende opvatting. We leven tenslotte in een ‘genietcultuur’.

Dit thema staat centraal in het boek De Baby Bijsluiter van de auteur Laurinda Elzinga. Vandaag overhandigde de Nieuw-Vennepse in de Amsterdamse Kids Factory het eerste exemplaar van haar in eigen beheer uitgegeven publicatie aan Femke Halsema, fractievoorzitter van Groen Links in de Tweede Kamer en zelf moeder van twee jonge kinderen. De politica zegt zich te herkennen in de geschetste problematiek. ‘Vooraf werd mij verteld dat ik op de derde dag na de bevalling misschien even zou moeten huilen. Volgens mij heb ik drie máánden lopen janken!’ Er was dus weinig sprake van De Roze Wolk. Femke Halsema: ‘De zorg en het verantwoordelijkheidsgevoel waren er direct na de geboorte. Je hebt tijd nodig om je kind te leren kennen en te wennen aan de nieuwe situatie, dus het is niet altijd zo dat je meteen na de geboorte intens van je kind houdt en je je supergelukkig voelt.’

In 2006 werden 185.000 kinderen geboren, waarvan de meeste bij moeders in de leeftijd tussen 30 en de 35 jaar. Volgens geraadpleegde deskundigen wier visie en adviezen in De Baby Bijsluiter te lezen zijn, is dit de groep vrouwen die de meeste problemen na de bevalling ondervindt. Laurinda: ‘Het zijn veelal vrouwen die al een behoorlijk aantal jaren een baan buitenshuis hebben en die zo financiële onafhankelijkheid hebben opgebouwd. Nog zonder kinderen kunnen ze hun leven geheel naar eigen inzicht inrichten en alles lijkt binnen handbereik. Ze willen veel, zo niet alles en alles lijkt ook te kunnen. Dat leven verandert ingrijpend als er een kind komt. Dit vergt nogal wat aanpassingsvermogen’.

De Baby Bijsluiter gaat in op alle factoren die een rol spelen en vooral wat vrouwen kunnen doen om het zichzelf makkelijker te maken. Het boek verschaft de lezer inzicht in oorzaken en valkuilen en geeft praktische adviezen.

Over de auteur
Laurinda Elzinga (1965) is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds 1992 is ze zelfstandig ondernemer en werkt ze als trainer/coach voor het bedrijfsleven en de overheid. Ze is tevens directeur van het particuliere kraamzorgbureau House of Care, dat ze in 2005 heeft opgericht om pas bevallen vrouwen meer kraamzorguren te kunnen bieden.

Uitgever: InnoVizi Books
Omvang 120 pagina’s (Genaaid gebonden)
ISBN 978-90-811669-1-1
Prijs € 19,95

Reageer op artikel:
De Baby Bijsluiter – Laurinda Elzinga
Sluiten