De aankomst

De aankomst van het kind in uw gezin
Het kind kan in het geboorteland worden opgehaald of komt onder begeleiding naar Nederland. Dit laatste komt steeds minder voor. Veel landen eisen van de adoptie-ouders dat zij het kind zelf komen ophalen en vaak moet men enige weken in het betreffende land verblijven.

Als de adoptie-uitspraak tijdens het verblijf in het land van herkomst in werking treedt en het een adoptie uit een Verdragsland is, hoef je het kind alleen aan te melden bij de afdeling Bevolking van uw woonplaats. Is dit niet het geval dan moet het kind ook aangemeld worden bij de plaatselijke politie voor een vergunning tot verblijf.
Het aanvragen van de voogdij bij het kantongerecht is alleen nog nodig, als er in het land van herkomst geen adoptie-uitspraak is gedaan en het een niet Verdragsland betreft. Na toewijzing van de voogdij kan het kind naar Nederlands recht geadopteerd worden.
Gehuwden kunnen dan na een jaar de adoptie aanvragen. Bij adoptie door één persoon kan na drie jaar de adoptie aangevraagd worden.

Meer kinderen tegelijk en/of een kind met een medisch probleem adopteren
De beginseltoestemming wordt afgegeven voor één kind. Je kunt er echter ook voor kiezen twee of meer kinderen tegelijk te adopteren. Dat betekent dat de beginseltoestemming moet worden aangepast. Het is verstandig hierover al tijdens het gezinsonderzoek te spreken. Bij adoptie van meerdere kinderen gaat het meestal om zusjes of broertjes die op hetzelfde moment voor adoptie in aanmerking komen. Voor de kinderen kan het fijn zijn als ze samen met hun zusje(s) of broertje(s) opgroeien. Ook kinderen die een aantoonbare sterke band met elkaar hebben en daardoor niet van elkaar gescheiden mogen worden, kunnen tegelijk geadopteerd worden.
Ook kun je vooraf aangeven of je bereid bent een kind met een medisch probleem in uw gezin op te nemen.

 

Reageer op artikel:
De aankomst
Sluiten