Brandwond

Om de diepte van brandwonden te kunnen beoordelen, heeft men de brandwonden in 3 graden ingedeeld.

  • 1e graad: huid is rood en pijnlijk (minst diepe verbranding)
  • 2e graad: rood, pijnlijk en blaren (diepere verbranding)
  • 3e graad: zwart (verkoold) of bleek (gekookt), pijnloos (zeer diepe verbranding).

Hoe krijg je het?

Door een heet voorwerp, hete vloeistof, bijtende stoffen, electriciteit, vuur en zonnebrand.

Wat kun je doen?
Let op: Eerst komt water, de rest komt later!
Bij voorkeur koelen met lauw zacht stromend water (b.v. douche of kraan) tot de pijn gezakt is na ongeveer 10 minuten (niet langer onder de douche wegens de kans op onderkoeling). Geen ijs gebruiken wegens de kans op bevriezing van de huid. Kleren aanlaten, behalve bij bijtende stoffen.

  • 1e graad: niets opdoen
  • 2e graad: steriel afdekken met een snelverband of metallinecompres, eventueel over de kleren heen; nooit blaren doorprikken en nooit brandzalf erop doen wegens infectiegevaar.
  • 3e graad: steriel afdekken.

Bij blaren groter dan een kwartje en bij 3e graads brandwonden altijd naar de dokter. Bij brandwonden in het gezicht kunnen ook de luchtwegen zijn aangetast. Gevaar voor verstikking dreigt en het slachtoffer moet zittend naar het ziekenhuis worden vervoerd. Bij verbrandingen door elektriciteit of bijtende stoffen kan de verbranding dieper zijn, dan zo op het oog lijkt. Daarom moeten deze slachtoffers ook altijd door een arts gezien worden.

 

 

Reageer op artikel:
Brandwond
Sluiten