Bewusteloosheid

Stoornissen in het bewustzijn berusten altijd op een gestoorde hersenwerking, welke verschillende oorzaken kan hebben. Ieder slachtoffer dat bij aanspreken een samenhangend antwoord geeft, is bij bewustzijn. Alle anderen hebben een stoornis van het bewustzijn.

De diepte van het bewustzijnsverlies kan varieren: 

 • verminderd bewustzijn: het kind is verward, suf of agressief
 • bewusteloos: het kind reageert niet meer op aanspreken, maar nog wel op pijn (maakt geluiden en/of bewegingen)
 • diep bewusteloos: het kind reageert niet op aanspreken en niet meer op pijn; de hersenwerking is ernstig gestoord. 

Hoe krijg je het?
De voornaamste oorzaken van bewusteloosheid zijn:

 • zuurstofgebrek,
 • schedelhersenletsel,
 • ziekten,
 • electrische stroom,
 • vergiftigingen,
 • hyperventilatie,
 • breath holding spell
 • flauwvallen,
 • epilepsie.

Wat kun je er aan doen
Het grootste gevaar, dat bewusteloze en diep bewusteloze kinderen lopen is het stoppen van de ademhaling. Met name als het kind op de rug ligt, kan de tong naar achteren zakken en de luchtpijp afsluiten. Daarom bestaat de eerste hulp altijd voor de zorg van een vrije ademweg.
Spreek het kind aan, bij geen reactie:

 • knijp hard in oorlel, handrug of schouder
 • als het kind op de buik ligt, voorzichtig op de rug draaien (anders kun je de ademhaling niet voelen en zonodig beademen)
 • vervolgens draai je het hoofd opzij, maak je de mond open en voel of kijk je of
 • deze leeg is
 • nu controleer je de ademhaling door je vlakke hand met gespreide vingers op de overgang borstbuik te leggen in de richting van het hoofd (als het kind niet ademt, ga je nu beademen)
 • maak knellende kleren los
 • als je ernstige letsels vermoedt, moet worden volstaan met het vrijmaken van de ademweg (knellende kleding los, hoofd opzij en mond leeg); als de ademhaling moeilijk gaat of als je het kind toch alleen moet laten, draai je het kind op de zij
 • in alle andere gevallen, draai je het kind op de zij, waarbij het hoofd achterover wordt gestrekt met de mond en neus naar de grond gericht, zodat eventueel braaksel kan weglopen
 • als het kind al op de zij ligt, laat je het zo liggen en volsta je met het vrijmaken van de ademweg en het controleren van de ademhaling
 • mocht de ademhaling ondanks alle maatregelen onvoldoende blijven, draai het kind dan op de rug en ga beademen zorg voor deskundige hulp

 

Reageer op artikel:
Bewusteloosheid
Sluiten