Behandeling

In principe zal een curettage altijd worden uitgevoerd. Een curettage is een ingreep waarmee men in dit geval het Mola weefsel zoveel mogelijk verwijderd. In dit geval zal het doorgaans gebeuren onder volledige narcose. De curettage kan ook gepaard gaan met een behoorlijk bloedverlies. In dat geval is een bloedtransfusie tijdens of na de ingreep noodzakelijk. Je zult tijdelijk aan de anticonceptie moeten, dit omdat het niet wenselijk is om te snel weer zwanger te worden. Meestal wordt gekozen voor de pil, in verband met mogelijke nabloedingen wordt een spiraaltje afgeraden.

Verdere controle
Uiteraard worden zoveel mogelijk Mola blaasjes verwijderd. Het is echter onvermijdelijk dat er enkele achter zullen blijven. Deze achtergebleven blaasjes worden door je lichaam zelf verwerkt. Om te controleren of dit daadwerkelijk gebeurt wordt regelmatig je hCG gecontroleerd. De aanwezige hoeveelheid van dit hCG verstrekt informatie over de activiteiten van de nog aanwezige Mola blaasjes.
De frequentie loopt van wekelijks in het begin naar maandelijks. De controles blijven doorgaan tot je hCG-waarde weer normaal is. In sommige gevallen blijft de waarde onacceptabel hoog en blijkt verder behandeling noodzakelijk.

Mogelijke bijverschijnselen
Soms groeien de Mola blaasjes door en verdwijnen deze niet uit de baarmoeder. Soms verspreiden de blaasjes zich door het lichaam naar o.a. je longen of mogelijk zelfs naar andere organen. Dit noemt men ook wel persisterende trofoblast. In geval van een persisterende trofoblast zal de hCG waarde onvoldoende dalen. Een enkele keer breidt de Mola zich naar de longen uit. Mogelijke symptomen zijn dan hoesten en kortademig zijn. Een persisterende trofoblast kan zelfs een prematuur stadium van een kwaadaardige aandoening zijn. In deze gevallen kan chemotherapie noodzakelijk zijn. Er is een behoorlijke kans op volledige genezing. Mocht er geen verdere kinderwens meer aanwezig zijn dan zou je een baarmoederverwijdering kunnen overwegen.

 

 

Reageer op artikel:
Behandeling
Sluiten