Begrijpend lezen op de basisschool

Begrijpend lezen is een essentiële vaardigheid die kinderen op de basisschool ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het technisch kunnen lezen van woorden, maar vooral om het begrijpen van de inhoud van een tekst. Dit blog biedt ouders inzicht in hoe begrijpend lezen wordt aangeleerd op de basisschool en hoe zij hun kinderen hierbij kunnen ondersteunen.

Begrijpend lezen: 3 dingen waarmee je jouw kind echt helpt

Lezen of begrijpend lezen?

Wanneer je kind in groep 3 zit, begint het echt te leren lezen. Dit wordt technisch lezen genoemd en houdt in dat kinderen in staat zijn om woorden te ontcijferen. Begrijpend lezen is echter minstens zo belangrijk. Het betekent dat een kind niet alleen de woorden kan lezen, maar ook de betekenis van de tekst begrijpt. Zonder dit begrip kan een kind geen kennis opdoen uit teksten, wat essentieel is voor hun verdere schoolcarrière.

Begrijpend lezen groep 3: wat moet je kind kunnen?

In groep 3 ligt de nadruk voornamelijk op technisch lezen. Toch wordt er al aandacht besteed aan begrijpend lezen door kinderen lijntjes te laten trekken tussen zinnen en bijbehorende plaatjes. Ouders kunnen thuis helpen door veel voor te lezen en vragen te stellen over het verhaal en de plaatjes.

Begrijpend lezen groep 4 en 5

In groep 4 en 5 moeten kinderen eenvoudige teksten kunnen lezen en begrijpen. Ze leren gebruik te maken van illustraties, titels en tussenkopjes om de hoofdgedachte van een tekst te bepalen. Leerkrachten oefenen met verwijswoorden en signaalwoorden om kinderen te helpen verbanden te leggen in teksten. Dit zijn belangrijke vaardigheden die kinderen helpen om conclusies te trekken en voorspellingen te doen over het verdere verloop van een verhaal.

Begrijpend lezen in de bovenbouw: wat leert je kind verder nog?

In de bovenbouw worden teksten complexer en bevatten ze meer uitdrukkingen. Kinderen moeten de structuur van een verhaal herkennen en zelfstandig verbanden kunnen leggen en moeten begrijpend lezen veel oefenen. Ze leren ook kritisch te lezen en de hoofdgedachte van een tekst te vinden. Dit is belangrijk omdat het hen helpt om informatie te ordenen en te vergelijken.

Wat kun je als ouder doen

Wat kun je als ouder doen?

Ouders kunnen veel doen om hun kinderen te ondersteunen bij begrijpend lezen. Hier zijn enkele tips:

  • Leg veel uit en benoem wat je tegenkomt: gebruik daarbij ook moeilijke varianten van woorden.
  • Lees veel verschillende teksten (voor): verhalen, informatieve teksten, gebruiksaanwijzingen, etc.
  • Kijk samen naar educatieve programma’s: zoals het Jeugdjournaal of Het Klokhuis.
  • Maak er een spelletje van om nieuwe woorden te ontdekken: stimuleer je kind om onbekende woorden zelf op te zoeken.

Begrijpend lezen oefenen met de 4 grote V’s

Begrijpend lezen kun je oefenen door gebruik te maken van vier belangrijke leesstrategieën:

  • Voorkennis gebruiken: maak gebruik van kennis die je al hebt om de tekst beter te begrijpen.
  • Visualiseren: probeer je een beeld te vormen van wat je leest.
  • Vragen stellen: stel vragen over de tekst om je begrip te verdiepen.
  • Voorspellen: probeer te voorspellen wat er verder in de tekst gaat gebeuren.

Door deze strategieën te gebruiken, kunnen kinderen hun begrip van teksten aanzienlijk verbeteren.

begrijpend lezen oefenen met oefenmateriaal

Wij bieden oefenbladen voor de basisschool aan die speciaal zijn ontworpen om kinderen te helpen bij begrijpend lezen. Deze oefenbladen bevatten diverse teksten en vragen die kinderen uitdagen om na te denken over wat ze lezen en hun leesvaardigheid te verbeteren. Wil je meer oefenmateriaal met uitleg ontvangen? Bekijk dan al onze begrijpend lezen oefenmaterialen. Begrijpend lezen is een proces dat tijd en oefening vergt, maar met de juiste ondersteuning en materialen kunnen kinderen deze belangrijke vaardigheid ontwikkelen en verbeteren.

Reageer op artikel:
Begrijpend lezen op de basisschool
Sluiten