Petra
Petra Blog 21 Dec 2011

Babyprik uitgebreid met hepatitis B

Alle baby’s geboren op of na 1 augustus 2011 worden voortaan standaard ingeënt tegen de ernstige en besmettelijke leverziekte hepatitis B. Ze krijgen het hepatitis B-vaccin als onderdeel van het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB. Tot nu toe werden alleen bepaalde groepen kinderen hiertegen ingeënt.

Met deze uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma wil de overheid deze ziekte verder terugdringen. De combinatieprik blijkt een veilige, zeer effectieve en eenvoudige manier om meer gevallen van deze ziekte te voorkomen en bij te dragen aan de volksgezondheid. Nederland is een van de laatste Europese landen die de hepatitis B-inenting voor alle kinderen invoert.

Hepatitis B is wereldwijd de meest voorkomende leverziekte. Meestal ontstaat deze door een virusinfectie. Je kunt het virus krijgen via bloed-slijmvliescontact (bij intensief contact tussen jonge kinderen), bloed-bloedcontact, (verontreinigde instrumenten in ziekenhuizen en piercing- en tatooshops, gebruik van elkaars tandenborstel of scheermesje ed) en seksueel contact. Door vaccinatie is deze ziekte goed te voorkomen. Behandeling van hepatitis B is nog niet goed mogelijk. Daarom werden sinds 2003 kinderen die een extra risico lopen al in het Rijksvaccinatieprogramma tegen hepatitis B gevaccineerd. Nu is het vaccin er voor alle kinderen.

Vanaf 1 oktober 2011: combinatieprik
Baby’s krijgen de combinatieprik op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. In de praktijk wordt vanaf 1 oktober de DKTP-Hib-HepB-prik gegeven aan alle zuigelingen. Tegelijkertijd krijgen zij de aparte inenting tegen pneumokokken. De deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is vrijwillig en de vaccinaties zijn gratis.

De DKTP-Hib-prik (zonder HepB) wordt vanaf 1 oktober niet meer gegeven. Ouders die deze prik willen in plaats DKTP-Hib-HepB-prik kunnen hun kind bij de huisarts laten vaccineren. Zij betalen dan zelf de kosten hiervan.

Veilig
De uitbreiding van de prik met hepatitis B is geheel veilig. Dit blijkt uit onderzoek en jarenlange ervaring met dit vaccin. In Nederland wordt sinds 2003 al ongeveer 20 procent van de kinderen tegen hepatitis B gevaccineerd, sinds 2006 met het combinatievaccin. Het immuunsysteem heeft een grote capaciteit. Slechts een zeer klein deel hiervan wordt gebruikt om te reageren op het combinatievaccin. Door het vaccin leert het lichaam het hepatitis B-virus herkennen. Als het er later mee besmet zou raken, maakt het lichaam snel afweerstoffen aan tegen het virus. Deze kunnen het virus helpen opruimen. De bewezen veiligheid was een belangrijk criterium voor de Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor de regering, om vaccinatie van alle kinderen aan te bevelen.

Zeer effectief en eenvoudig
Het hepatitis B-vaccin blijkt ook zeer effectief: na de vier inentingen hebben meer dan 95% van de jonge kinderen bescherming tegen het hepatitis B-virus.
Het voordeel van het combinatievaccin is dat kinderen nu eenvoudig, zonder extra inenting, ook beschermd kunnen worden tegen hepatitis B. Zij hoeven ook later – als zij in de zorg gaan werken of reizen naar landen waar hepatitis B veel voorkomt – geen inentingen, zoals nu wel het geval is voor deze groepen.

Mogelijke bijwerkingen
Baby’s kunnen last hebben van de vaccinatie. Er wordt immers een lichaamsvreemde stof ingespoten met de bedoeling dat het lichaam daarop reageert. De bijwerkingen zijn meestal mild en gaan binnen een dag of twee voorbij. Denk aan pijn, roodheid en zwelling op de plaats van injectie, moeheid, verminderde eetlust, koorts, ongewoon huilen, prikkelbaarheid of rusteloosheid, diarree en overgeven. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam.
De bijwerkingen zijn niet anders dan bij het huidige DKTP-Hib-vaccin dat alle zuigelingen in de eerste levensmaanden krijgen. In Nederland is nog nooit gebleken dat vaccinatie leidt tot blijvende schade aan de gezondheid.

Hepatitis B-dragerschap
Waarom juist baby’s al beschermen tegen hepatitis B? Een acute hepatitis B-infectie geeft meestal geen of slechts weinig ziekteverschijnselen. Desondanks kan het virus sluimerend aanwezig blijven. Hoe jonger iemand een infectie met hepatitis B krijgt, hoe groter het risico dat de infectie niet vanzelf verdwijnt. Deze wordt dan chronisch en je spreekt van hepatitis B-dragerschap. Juist bij infectie op jonge leeftijd is dat risico op dragerschap het grootst: bij pasgeboren baby’s gebeurt dit in meer dan 90% van de gevallen, bij volwassenen rond de 5%. Na 5 tot 25 jaar kunnen bij hen ernstige leverstoornissen ontstaan als levercirrose en leverkanker. Chronisch geïnfecteerden, dragers, zijn bovendien besmettelijk voor hun omgeving.

Hepatitis B in Nederland en wereldwijd
Hepatitis B komt in Nederland relatief weinig voor. Ongeveer vier procent van de bevolking is er ooit mee in aanraking gekomen en 0,2% is chronisch besmet en drager van het virus (ongeveer 40.000 mensen). Wereldwijd komt de ziekte veel voor. Zo is gemiddeld zo’n acht procent van de mensen geboren in China chronisch besmet en tussen de 2 – 5 procent van de mensen geboren in Turkije. Door immigratie en doordat Nederlanders vaker verre reizen maken naar landen waar hepatitis B meer voorkomt, stijgt de kans op besmetting.

Inentingsbeleid risicogroepen stopt
Met de uitbreiding van het combinatievaccin DKTP-Hib-HepB voor alle zuigelingen komt een eind aan de speciale inentingsbeleid voor risicogroepen.
Sinds 2003 kregen alleen baby’s het hepatitis B-vaccin als tenminste een ouder geboren is in een land waar hepatitis B veel voorkomt, de moeder draagster is van het virus of als het kind het syndroom van Down heeft. Voor baby’s van wie de moeder drager is, geldt nog steeds als uitzondering dat zij direct na de geboorte antistoffen krijgen en een eerste (extra) hepatitis B-prik.

Rijksvaccinatieprogramma
Sinds 1957 bestaat het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een collectief preventief vaccinatieprogramma, dat kinderen beschermt tegen 12 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten, hepatitis B, pneumokokken, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C en baarmoederhalskanker. Hiermee is al veel ziekte voorkomen. 

Reageer op artikel:
Babyprik uitgebreid met hepatitis B
Sluiten