Achternaam van een kind

Tegenwoordig heb je de mogelijkheid om te kiezen om jouw baby de achternaam van jou of de moeder te laten dragen. Maak je geen keuze dan krijgt de baby een achternaam toegewezen, bepaalt door jouw burgelijke staat; ongehuwd of gehuwd.

Ongehuwde ouder
Als je niet bent getrouwd, mag je ook kiezen of het kind jouw achternaam krijgt of die van je partner. Je legt deze keuze vast op het moment van erkenning, dus wanneer de vader van de baby officieel aangeeft dat hij het kind als het zijne erkent.
Wanneer je kiest voor de achternaam van de vader, moet je hierover samen een verklaring afleggen voor de Burgerlijke Stand. Als je deze verklaring niet aflegt, krijgt je baby automatisch de achternaam van zijn moeder. De vader kan het kind al voor de geboorte erkennen en dus kun je, ook als je niet bent getrouwd, ook al voor de geboorte van je baby bepalen welke achternaam hij krijgt.

Gehuwde ouder
Sinds 1998 kan gekozen worden of de baby die binnen een huwelijk is geboren de achternaam van de vader of de moeder krijgt. Wordt er geen keuze gemaakt dan krijgt de baby automatisch de achternaam van de vader. Indien je kiest voor de achternaam van de moeder, dan moet dit vastgelegd worden in een akte van naamskeuze.

Akte van naamskeuze
Indien je een bewuste keuze wil maken over de achternaam van de baby, dan laat je dit vastleggen in een akte van naamskeuze. Dit kan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een dergelijke akte dient wel voor de uitgerekende geboortedatum opgemaakt te zijn. Zowel jij als de moeder van de baby dienen bij het maken van deze akte aanwezig te zijn.

Homoseksueel stel
Bij twee vrouwen krijgt het kind de naam van de biologische moeder. Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door twee vrouwen of twee mannen krijgt het eerste kind de naam van een van beide ouders. Volgende kinderen krijgen dezelfde naam als het eerste kind.
 

Reageer op artikel:
Achternaam van een kind
Sluiten