4 jaar en naar school

Kinderen mogen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool. Op deze leeftijd zijn ze nog niet leerplichtig. Dat worden ze pas als ze vijf jaar zijn. Ze zijn dan verplicht om naar school te gaan. Tot hun zesde verjaardag kunnen ze wekelijks tot maximaal vijf uur thuis worden gehouden. Het is belangrijk dat de directeur van de school hiervan op de hoogte wordt gesteld. Hij beslist namelijk over de vrijstelling van je kind.

Voordat je je kind naar school brengt is het verstandig om hem of haar goed op de eerste schooldag voor te bereiden. Leg hem bijvoorbeeld uit wat een school is, wat ze daar doen en wat hij kan verwachten. Je kunt hierbij gebruik maken van verschillende voorleesboekjes met de thema ‘school’. In deze boekjes worden onder andere het verloop van een schooldag beschreven. Verder is het verstandig om extra spanning te vermijden. Het kan hem allemaal te veel worden als hij voor het eerst naar school gaat en op dezelfde dag voor het eerst naar judo les gaat.

Daarnaast kun je gebruik maken van de wendagen. Deze wendagen worden op de meeste scholen aangeboden en bestaan meestal uit vijf halve dagdelen. Je kunt hier pas gebruik van maken vanaf het moment dat je kind drie jaar en tien maanden is. Op deze dagen kunnen de ouders en hun kleintje kennis maken met de school, waarbij jullie het gebouw kunnen verkennen en de juf of de meester kunnen ontmoeten. Daarnaast kan jullie kind de andere kinderen alvast leren kennen. Als ouder mag je een tijdje bij je kindje in de klas blijven, zodat hij zich meer op zijn gemak voelt. Bovendien kun je zien wat daar allemaal op school afspeelt. Wanneer jullie afscheid van elkaar nemen is het belangrijk dat het niet telkens wordt uitgesteld, want dan kan hij gaan denken dat het afscheid iets ergs is. Maak je kind duidelijk wie en op welke tijdstip hij wordt opgehaald, zodat hij weet wat hij kan verwachten.

Ouders

Ruim een derde van de ouders is op de eerste schooldag van hun kind blij dat ze meer tijd voor zichzelf hebben. Tegelijkertijd heeft zestig procent moeite met afscheid nemen van hun schoolgaande kleuter en maakt veertig procent zich zorgen over de eerste schooldag. Dat blijkt uit een onderzoek van het blad Bobo onder bijna 3500 ouders. Ouders maken zich vooral zorgen over de aandacht die het kind van de leerkracht krijgt en of hun kind wel mee kan komen. Slechts weinig ouders zijn bezorgd over pesten, de voeding en de zelfredzaamheid op de wc. Kinderen uit dorpen gaan gemiddeld jonger zelfstandig naar school. Op 7-jarige leeftijd loopt of fietst een op de tien kinderen uit een dorp zelfstandig naar school, in de stad is dit een op de dertig. Een jaar later ligt dit anders: onder 8-jarigen gaat 68 procent van de stadskinderen zelfstandig naar school, tegen 45 procent van de kinderen uit dorpen.

 

Reageer op artikel:
4 jaar en naar school
Sluiten