Petra
Petra DIY 28 Dec 2011

100 VADERS – De honderd mooiste vadergedichten – Ronny de Schuyter en Peter Theuninck

Een verzameling van de 100 mooiste gedichten in alle mogelijke vormen over vaders uit de moderne Nederlandstalige poëzie. In deze bloemlezing ontdekt u alle mogelijke facetten van het vaderschap, zoals ze werden ervaren en verwoord door dichters in Vlaanderen en Nederland in de twintigste en de eenentwintigste eeuw.

Er zitten levende vaders (Deelder), stervende vaders (Budé) en dode (Boksma) vaders tussen, dichtende (Claus) en gedichte vaders (Gruwez). Er zijn liefhebbende papa’s die hun dochter op de schouders nemen (Gerhardt), met hun zonen biertjes drinken (Nolens), maar ook bullebakken die hun zonen een bloedneus slaan (Brusselmans). Er zijn speelse verzen van gelukkige vaders (De Boodt, Van Tongele), angstige van bezorgde vaders (Dorrestijn) en hartverscheurende van treurende vaders (Verhegghe).

Wellicht dat er in deze bloemlezing een vader zit, die opvallende gelijkenissen vertoont met die van de lezer. Misschien vindt de lezer hier eindelijk de woorden om zijn of haar vader te beschrijven.

Peter Theunynck is dichter en tekstschrijver. Hij publiceerde eerder de dichtbundels Berichten van de Panamerican Airlines & C, De bomen zijn paars en de hemel en man in Manhattan. Ronny De Schuyter is educatief medewerker bij de Gezinsbond. Hij publiceert over poëzie in De Eeclonaar.

Auteur Ronny de Schuyter en Peter Theuninck

Omvang 128 blz.
ISBN 90 209 65573
Prijs €14,95

Reageer op artikel:
100 VADERS – De honderd mooiste vadergedichten – Ronny de Schuyter en Peter Theuninck
Sluiten